Edelläkävijyys digitalisaatiossa vaatii suomalaisyrityksiltä vanhojen tapojen hävittämistä

Kauppakamarit käynnistävät toukokuussa valtakunnallisen digitalisaatiokiertueen, jonka tavoitteena on kertoa erityisesti pk-yrityksille, miten informaatioteknologialla voidaan parantaa oman organisaation ja koko Suomen kilpailukykyä. Vaikka kansainvälisissä vertailuissa Suomi on noussut korkealle ICT-teknologian hyödyntämisessä, niin todellisuudessa meillä on vielä pitkä matka pyrittäessä kohti digitalisaation edelläkävijän asemaa.

”Suomi tarvitsee kasvua ja tuottavuutta. Tämän digitalisaatiokiertueen ansiosta saamme aikaan merkittävän läpimurron ICT-teknologian hyödyntämisessä yrityksissä. Tietotekniikan potentiaaliset vaikutukset tuottavuuden ja talouden kasvuun saattavat olla jopa suuremmat kuin aikoinaan sähkön”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä.

Keväällä julkaistussa World Economic Forumin Global Information Technology 2013 -raportissa Suomi nousi ensimmäiselle sijalle digitaalisen ajan luomien mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Kauppakamarien digitalisaatiohankkeen vetäjän Ilkka Lakaniemen mukaan digitalisaation vaikutus suomalaisessa yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä on kuitenkin vielä alkuvaiheessa monen muun yleiskäyttöisen teknologian historiallisen esimerkin mukaisesti.

ICT lisää kilpailukykyä

Lähes kaikilla toimialoilla on rajattomia mahdollisuuksia lisätä tuotteisiin lisäarvoa ICT:n avulla. Uusien ratkaisujen määrä tulee vain kasvamaan, koska osa ratkaisuista lisää yritysten nykyistä kilpailukykyä ja osa voi johtaa täysin uuteen liiketoimintaan.

“Ei riitä, että digitaalisen teknologian merkitys tunnustetaan, siihen investoidaan ja siltä odotetaan paljon. Jos vanhoja toimintatapoja ei muuteta, jopa hävitetä, digitalisaation positiivinen kokonaisvaikutus ei pääse syntymään. Tämä koskee niin yksityistä kuin julkistakin sektoria”, sanoo  johtava asiantuntija Ilkka Lakaniemi.

Digitalisaatio tarvitsee johtamista

Kauppakamarien Digitalisaatio-kiertueen päätavoite on kehityksen nopeuttaminen ja Suomen kilpailukyvyn parantaminen digitalisaation avulla.

“Kiertueella voimme jalkauttaa tärkeimmät kansalliset digitalisaation suuntaviivat ja strategiat paikalliselle tasolle. Toiseksi, pyrimme osoittamaan, että digitalisaatio on mahdollisuus, jos se on hyvin johdettua. Yritykset tarvitsevat virikkeitä ja ymmärrystä siitä, miten yrityksen on toimittava saadakseen kaikki hyödyt irti digitalisaatiosta”, kannustaa Lakaniemi.

Lisätietoja: Ilkka Lakaniemi p. 040 721 8009

Videoblogi: Digitalisaatiosta vauhtia kilpailukyvylle | Risto E. J. Penttilä & Ilkka Lakaniemi 29.05.2013
Digitalisaatio-kiertue netissä: http://kauppakamari.fi/hankkeet/tapahtumat/digitalisaatio-kiertue/

Kauppakamarien Digitalisaatio-kiertueen kohderyhmiä ovat pk-yritykset sekä kunnat ja muut paikalliset toimijat. Kiertueella perehdytään informaatioteknologian mahdollistamiin uusiin toimintatapoihin ja teknisiin ratkaisuihin. Tilaisuuksia on syys-lokakuun aikana 2013 lähes jokaisessa yhdeksässätoista kauppakamarissa sekä valtakunnallinen tilaisuus Helsingissä. Mukana on ICT-alan yrityksiä ja hankkeeseen osallistuvat myös liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) älystrategiallaan ja Tekes. Hankkeen johtaja Ilkka Lakaniemi toimii myös EU:n Future Internet - Public-Private Partnership -projektissa puheenjohtajana.