Hallituksen rakennepaketti toteutettava päättäväisesti

Hallituksen sopima budjetti- ja rakennepaketti sisältää hyviä tavoitteita, mutta niiden toteuttaminen jää epäselväksi. Keskuskauppakamari pitää välttämättömänä, että rakenneuudistusten sisältö konkretisoidaan nopeasti. “Hallituksen on pidettävä kiinni ilmoittamastaan aikataulusta ja edettävä päättäväisesti”, painottaa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä.

Keskuskauppakamari on tyytyväinen siihen, että hallitus on ryhtynyt toimeen Suomen AAA-luottoluokituksen säilyttämiseksi.

“Hallituksen valmius karsia kuntien tehtäviä on tervetullutta. Kepin ja porkkanan käyttäminen työn tarjonnan lisäämiseksi on kannatettavaa. Pelkkä puhe ei riitä. Toimiin on ryhdyttävä ripeästi”, sanoo Penttilä.

Yhteisövero alenee, verojärjestelmä monimutkaistuu

Yhteisöveron alentaminen 20 prosenttiin parantaa merkittävästi verojärjestelmän kilpailukykyä sekä kannustaa yrityksiä sijoittumaan ja investoimaan Suomeen. Muut muutokset yritysverotuksessa vievät tilannetta kuitenkin päinvastaiseen suuntaan. Poistojärjestelmän kiristäminen, korkojen vähennysoikeuden rajoituksen tiukentaminen ja edustusmenojen vähennysoikeuden poistaminen kokonaan heikentävät yritysten toimintaedellytyksiä.

“Poistojärjestelmän kiristäminen pitkäaikaisten investointien osalta on tässä tilanteessa vääränlainen signaali, kun investointien vähyys on muutenkin ongelma”, toteaa Keskuskauppakamarin johtaja Terhi Järvikare. Samalla poistojärjestelmästä tulee huomattavasti työläämpi sekä yrityksille että Verohallinnolle.

Edustusmenojen nykyisen 50 prosentin vähennysoikeuden poistaminen kokonaan heikentää kotimaisen matkailu- ja ravintola-alan kysyntää ja kannattavuutta ja rasittaa alan työllisyyttä. Korkovähennysrajoitusta kiristetään ennen kuin sitä on ehditty kertaakaan soveltaa.

“Verojärjestelmän vakaus ja ennustettavuus ovat yrityksille erittäin tärkeitä. Jatkuvat muutokset tuovat toimintaympäristöön epävarmuutta, joka haittaa yritystoimintaa”, sanoo Järvikare.

Lisäksi yritysten kannalta on huolestuttavaa, että hallitus ei kyennyt sopimaan merenkulun väylämaksujen poistamisesta. Maksujen poisto olisi tehokas täsmäisku vuonna 2015 voimaan tulevan rikkidirektiivin kompensoimiseksi.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä, p. 050 366 2395
johtaja Terhi Järvikare, p. 040 708 8376

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia