Hallitusohjelma kampittaa kasvua ja jarruttaa työpaikkojen luomista

"Hallitusohjelma ei tue kasvua, investointeja eikä työpaikkojen luomista. Suomi on tienhaarassa, jossa olisi tarvittu rohkeita ratkaisuja", sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto EJ Penttilä.

Penttilän mukaan elinkeinoelämä tuntee vakavaa huolta Suomen uudesta suunnasta.

– Talous- ja veroratkaisuissa pääpaino on tulonjaon muuttamisessa, kun olisi tarvittu talouskasvua ja työllisyyttä tukevia toimia. Julkisten menojen kattamiseen tarvittavat verotulot voidaan turvata ainoastaan vahvalla talouskasvulla ja hyvällä työllisyydellä. Nyt sovitut veroratkaisut eivät tue tätä tavoitetta, sanoo Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Pauli K Mattila.

Myönteisenä Keskuskauppakamari pitää sitä, että valtion menokurin onnistumista arvioidaan joka vuosi.

Penttilän mukaan hallitusohjelmassa on sisäinen ristiriita. Hallitus uskoo kasvun ratkaisevan Suomen ongelmat, mutta hallituksen veropolitiikka ei tue kasvua. Olemme hukkaamassa kasvun eväät, toteaa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto EJ Penttilä.

Viime lamassa Suomi teki kannustavan verouudistuksen, josta lähti liikkeelle 15 vuoden kasvun aika. Nyt olisi tarvittu vastaavaa rohkeutta.

Esimerkiksi pääomatuloveron kiristäminen ja muuttaminen progressiiviseksi kurittaa erityisesti suomalaista omistusta. Ulkomaisten täältä saamiin pääomatuloihin progressiota ei voida kohdistaa.

Erityisiä haasteita hallitusohjelma luo sanoma- ja aikakauslehtien kustantamiseen.

– Yhteen toimialaan kohdistuva nollasta yhdeksään nouseva vero tekee toimintaympäristön ennakoinnista haastavaa. Olemmeko palaamassa poliittisen riskin aikaan, jolloin eri toimialojen kohtelu muuttuu vallassa olevien puolueiden mukaisesti, kysyy Penttilä.

Suomessa on edelleen suuria haasteita. Työikäisen väestön määrä laskee ja samalla ikääntyneiden terveydenhuoltopalvelujen tarve on kasvamassa räjähdysmäisesti. Kaikki ne julkiset palvelut, joihin olemme tottuneet, saavat rahoituksensa verotuloista.

– Ainoastaan luomalla työpaikkoja Suomeen mahdollistamme sen, että meistä huolehditaan. Yhteiskunta ilman hyvinvoivia yrityksiä on yhteiskunta ilman hyvinvointia, korostaa Penttilä.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Risto EJ Penttilä, p. 050 366 2395

Keskuskauppakamari
PL 1000, Aleksanterinkatu 17
00101 Helsinki
www.keskuskauppakamari.fi

Keskuskauppakamari auttaa yrityksiä menestymään Suomessa ja kansainvälisessä kilpailussa vaikuttamalla muun muassa lainsäädäntöön, verotukseen ja talouspolitiikkaan. Keskuskauppakamari antaa myös ohjeita ja suosituksia puolueettomana asiantuntijana, edistää hyvää arvopaperimarkkinatapaa ja myöntää ansiomerkkejä. Keskuskauppakamari kehittää ja ohjaa tavarantarkastusta sekä kiinteistöarviointia Suomessa. Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta hyväksyy ja valvoo KHT-tilintarkastajia ja KHT-yhteisöjä.

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA