Kauppakamarien liikenneohjelman julkaisu ti 23.9.: Oikeilla liikenneratkaisuilla kilpailukykyä Suomelle

Minkälaista liikennepolitiikkaa yritystemme kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää? Minkälaisia investointeja liikenneinfraan tulee tehdä, jotta Suomen etäisyyshaasteet saadaan nujerrettua? Mikä on lentoliikenteen merkitys Suomen saavutettavuudelle ja läsnäololle maailmassa?

Kauppakamarien yhteisessä liikenneohjelmassa pureudutaan liikenteen kilpailukykyvaikutuksiin, Suomen kilpailuasemaan, infrastruktuurin kriteereihin sekä esitetään ratkaisu liikenteen rahoituksesta kokonaan ilman uutta valtion velkaa.

Kauppakamarien liikenneohjelma ottaa kantaa Suomen asemaan maailmanmarkkinoilla sekä Suomen ja sen alueiden saavutettavuuteen. Kilpailun lisääminen ja toimivan markkinan kysymykset nostetaan keskusteluun. Henkilöliikenteessä käsitellään työssäkäyntialueita ja ihmisten liikkumisen sujuvuutta. Myös liikenteen päätöksentekoon haetaan uusia toimintamalleja.

Liikenneohjelman esittelevät Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä ja liikenneasioista vastaava johtaja Samuli Haapasalo.

Tervetuloa lehdistötilaisuuteen!

Aika: Tiistai 23.9.2014 klo 09.00–10.00

Paikka: Keskuskauppakamari, WTC, Aleksanterinkatu 17, 7. krs

Pyydämme ilmoittautumaan viimeistään ma 22.9.: viestinta@chamber.fi tai viestintäpäällikkö Sanna Kranjc, p. 050 535 1988.

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA