KAUPPAKAMARIN LUOTSI-KYSELY: LÄHES 40 PROSENTTIA YRITYSJOHTAJISTA KANNATTAA UUSIA VALTIONYRITYKSIÄ

Yritysjohtajien mielipiteet uusien valtionyritysten perustamisesta, esimerkiksi kaivosalalle, jakaantuvat puolesta ja vastaan.  37 prosenttia vastaajista kannattaa uusien valtionyritysten perustamista. Työperusteista maahanmuuttoa yritysjohtajien mielestä on edistettävä. Koko maassa tätä mieltä on 69 prosenttia vastaajista. Tiedot ilmenevät Kauppakamarin Luotsi-kyselystä, joka julkaistiin Rovaniemellä.

Lähes 37 prosenttia yritysjohtajista katsoo, että valtionyrityksiä, esimerkiksi kaivosalalle, voidaan perustaa. Pääosa, 46 prosenttia, Kauppakamarin Luotsi-kyselyyn vastanneista yritysjohtajista ei kannata uusien valtionyritysten perustamista.  Itä- ja Pohjois-Suomessa valtionyritysten perustamiseen suhtauduttiin keskimäärin muuta maata myönteisemmin.

Osaavaa työvoimaa tarvitaan pikaisesti

Yritysjohtajien huoli työvoiman saatavuudesta korostuu Kauppakamarin Luotsi-kyselyn tuloksissa.  Yritysjohtajista 69 prosenttia katsoo, että työperusteista maahanmuuttoa on edistettävä. Etelä-Suomessa jopa 88 prosenttia yritysjohtajista edistäisi työperusteista maahanmuuttoa. Vain kolme prosenttia yritysjohtajista katsoo, että työperusteista maahanmuuttoa olisi hillittävä.

- Yritykset tarvitsevat osaajia sekä ulkomailta että Suomesta. Työperusteista maahanmuuttoa tulee siksi edistää ja keventää osaajien verotusta Suomessa, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä.

Keskuskauppakamari julkaisi ensimmäisen kansallisen Luotsi-kyselyn, jonka vastaajajoukkoon kuuluu yli 800 yritysjohtajaa. Vastausprosentti kyselyyn oli 54. Kyselyyn vastattiin 21. – 27.10.2010. Kyselyn tulokset ovat osoitteessa www.keskuskauppakamari.fi

Lisätiedot: toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä, Keskuskauppakamari, puh. 050 366 2395

Keskuskauppakamari
PL 1000, Aleksanterinkatu 17
00101 Helsinki
www.keskuskauppakamari.fi

Keskuskauppakamari auttaa yrityksiä menestymään Suomessa ja kansainvälisessä kilpailussa vaikuttamalla muun muassa lainsäädäntöön, verotukseen ja talouspolitiikkaan. Keskuskauppakamari antaa myös ohjeita ja suosituksia puolueettomana asiantuntijana, edistää hyvää arvopaperimarkkinatapaa ja myöntää ansiomerkkejä. Keskuskauppakamari kehittää ja ohjaa tavarantarkastusta sekä kiinteistöarviointia Suomessa. Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta hyväksyy ja valvoo KHT-tilintarkastajia ja KHT-yhteisöjä.

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA