Kauppakamarit: Nuoria ei saa kouluttaa työttömyyskortistoon: Ammattikorkeakoulu-uudistuksessa otettava huomioon yritysten tarpeet

Suomessa hukataan valtavasti resursseja, kun nuoria koulutetaan ammatteihin, joissa ei ole työpaikkoja tai osaamistarpeet ovat muuttuneet. Ammattikorkeakoulujen ja yritysten tulisi pyrkiä yhä laajempaan yhteistyöhön. Ammattikorkeakoulu-uudistus tarjoaa tähän erinomaisia mahdollisuuksia”, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Maarit Lindström.

Ammattikorkeakoulujen keskeinen tehtävä on varmistaa osaavan työvoiman saatavuus yrityksille. Tällä hetkellä kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Yrityksissä tunnetaan huolta siitä, että esimerkiksi kulttuuri- ja media-alan opiskelijoita koulutetaan suoraan työttömyysjonoon, kun toisilla aloilla on huutava työvoimapula.

Tilanne on kestämätön sekä yritysten, valmistuvien nuorten että yhteiskunnan näkökulmasta.

- Kauppakamarien selvitysryhmä esittää ratkaisuksi sitä, että ammattikorkeakouluista muodostetaan uudistuksen yhteydessä osakeyhtiöitä, joiden hallituksiin tulee elinkeinoelämän edustus. Kauppakamareissa vaikuttaa 17 000 suomalaista yritystä ja elinkeinoelämän edustajaa. Tarjoamme mielellämme osaamistamme yhteistyöhön, sillä missään ei tunneta työvoimaan liittyviä tarpeita paremmin kuin yrityksissä, sanoo selvitysryhmän puheenjohtaja, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Wikström.

Elinkeinoelämä ja kauppakamarit toivovat ammattikorkeakoulujen koulutustarjonnalta nykyistä joustavampaa uudistumis- ja ennakointikykyä. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallista toimintamallia tulisi tehostaa. Tulosmittareiksi sopivat suoritetut tutkinnot, opintojen läpäisyaika, opiskelijoiden sijoittuminen työmarkkinoille sekä koulutuksen laatu ja erikoistuminen.

- Kehittämällä ammattikorkeakoulujärjestelmää  vastamaan nopeasti muuttuvan yhteiskunnan tarpeita, panostamme samalla menestyvään tulevaisuuteen, sanoo Lindström.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Anne Wikström, p. 050-5168912, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari
Pääekonomisti Maarit Lindström, p. 040-5318262, Keskuskauppakamari

Keskuskauppakamari
PL 1000, Aleksanterinkatu 17
00101 Helsinki
www.keskuskauppakamari.fi

Keskuskauppakamari auttaa yrityksiä menestymään Suomessa ja kansainvälisessä kilpailussa vaikuttamalla muun muassa lainsäädäntöön, verotukseen ja talouspolitiikkaan. Keskuskauppakamari antaa myös ohjeita ja suosituksia puolueettomana asiantuntijana, edistää hyvää arvopaperimarkkinatapaa ja myöntää ansiomerkkejä. Keskuskauppakamari kehittää ja ohjaa tavarantarkastusta sekä kiinteistöarviointia Suomessa. Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta hyväksyy ja valvoo KHT-tilintarkastajia ja KHT-yhteisöjä.

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA