Keskuskauppakamari: Euroopan parlamentilta viisas päätös hyväksyä yhtenäinen eurooppapatentti

Euroopan parlamentti hyväksyi tänään 11.12.2012 yhtenäisen patenttisuojan niin kutsutulle eurooppapatentille. Eurooppaan luodaan yhtenäinen patenttijärjestelmä, joka tarjoaa yhdenmukaisen suojan keksinnöille yhteistyöhön osallistuvien 25 jäsenvaltion alueella. “Eurooppapatentin ansiosta eurooppalaisten yritysten keksintöjen patentointi helpottuu, kilpailukyky kasvaa ja patentoinnin kustannukset laskevat”, Keskuskauppakamarin lakimies Minna Aalto-Setälä iloitsee.

Järjestelmään liittyy olennaisena osana keskitetty patenttituomioistuin, joka perustetaan kansainvälisellä sopimuksella. Yhtenäisen patenttisuojan ja yhdistetyn patenttituomioistuimen luomisen tavoitteena on edistää tieteellistä ja teknistä kehitystä sekä vauhdittaa sisämarkkinoiden toimintaa. 

60 vuoden neuvottelut päätökseen

Yhtenäisestä patenttisuojasta ja yhdistetystä patenttituomioistuimesta on neuvoteltu laskentatavasta riippuen vuosikymmen tai jopa 60 vuotta, sillä ensimmäisiä yrityksiä saada yhtenäinen patenttisuoja Eurooppaan tehtiin jo 1950-luvulla. Alun perin yritettiin luoda uusi ja itsenäinen yhteisöpatentti, mutta sittemmin tästä on luovuttu. Uusi yhtenäinen patenttisuoja perustetaan Euroopan Patenttisopimuksen pohjalle EU-lainsäädännön kautta. Uuden järjestelmän kieliksi tulee englanti, ranska ja saksa.

Uusi patenttisuoja tulee voimaan aikaisintaan 1.1.2014. Voimaantulo edellyttää, että yhtenäistä patenttituomioistuinta koskeva kansainvälinen sopimus on ratifioitu Ranskassa, Saksassa ja Iso-Britanniassa sekä 10 muussa sopimukseen liittyvässä jäsenvaltiossa.

Uusi järjestelmä perustuu olemassa olevaan Euroopan Patenttisopimukseen. Sen sääntöjen mukaisesti patenttihakemus käsitellään normaaliin tapaan ja kun patentti  myönnetään, patentinhaltija päättää, saattaako hän sen voimaan haluamissaan sopimusvaltioissa kuten ennenkin vai rekisteröikö hän sille yhteisen suojan 25 jäsenvaltiossa. Jos patentinhaltija päättää valita yhtenäisen eurooppapatentin, on hänellä mahdollisuus saattaa se voimaan myös muissa sopimusvaltioissa, kuten esimerkisi Espanjassa ja Italiassa.

– On ehdottoman tärkeää, että osana uutta yhtenäistä patenttisuojaa saatiin perustettua eurooppalainen patenttituomioistuin, sanoo Keskuskauppakamarin lakimies Minna Aalto-Setälä.

Uudella tuomioistuimella tulee olemaan yksinomainen toimivalta käsitellä yhtenäisiin eurooppapatentteihin liittyviä riita-asioita. Patenttituomioistuimen ensimmäinen oikeusaste on hajautettu paikallis-, alue- sekä keskusjaostoihin ja muutoksenhaku on keskitetty. Keskitetyssä patenttijärjestelmässä tarkoituksena on, että kantaja ja vastaaja käyvät oikeutta yhdessä toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

PK-yrityksille taattava mahdollisuus eurooppapatentoinnin hyödyntämiseen

– Jatkovalmistelussa on nyt taattava pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuus käyttää uutta yhtenäistä patenttijärjestelmää. Tähän liittyy keskeisesti tuomioistuinmaksujen suuruus, eli jatkovalmisteluissa tulee pitää huolta siitä, että ne ovat kohtuullisia, selittää Aalto-Setälä.

– Uuden järjestelmän kautta Suomelle avautuu erinomainen mahdollisuus saada patenttituomioistuimen paikallis- tai aluejaosto myös Suomeen, kertoo Aalto-Setälä.

Suomen eduskunta päättää IPR-asioiden keskittämistä markkinaoikeuteen tänään. Tällöin Suomella on paikka uuden patenttituomioistuimen jaostolle, ja tällä on iso merkitys kansallisen osaamisen takaamisessa ja ylläpitämisessä patentti- ja muissa IPR-asioissa.

Lisätietoja:

Minna Aalto-Setälä
lakimies
Keskuskauppakamari
p. 044 032 0054

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA