Keskuskauppakamari: Miesvaltaisilla aloilla kirittävää tasa-arvossa: miehet perhevapaille ja naisten oltava aloitteellisempia

“Tasa-arvobarometri osoittaa jälleen kerran, että tasa-arvosuunnittelu on tarpeen suomalaisilla työpaikoilla. Lakisääteinen tasa-arvosuunnittelu laiminlyödään monella työpaikalla tai se jää muodollisuudeksi”, toteaa Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa. Takapakkia on tapahtunut myös vanhempien työnjaossa. Lisäksi miesten tulisi lähteä aktiivisemmin perhevapaille ja naisten pitää olla aloitteellisia urakehityksensä suhteen.

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa kehottaa yritysten ylintä johtoa sitoutumaan tasa-arvotyöhön.

– Tasa-arvoinen työilmapiiri tuo myös tulosta, sillä se on monissa selvityksissä todettu työn tuottavuutta lisääväksi tekijäksi, Linnainmaa sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön julkistama Tasa-arvobarometri 2012 paljastaa, että naisten ja miesten välisen tasa-arvon saavuttamisessa on vielä tekemistä sekä työelämän osalta että sen ulkopuolella. Naisista kaksi kolmannesta ja miehistä vajaa puolet ei pidä naisten mahdollisuuksia työelämässä yhtä hyvinä kuin miesten. Palkansaajanaisista yli puolet ja -miehistä vajaa viidesosa oli kokenut jotakin haittaa sukupuolestaan työelämässä.

Miesvaltaiset alat haaste

Erityisen haasteelliselta näyttää tasa-arvon saavuttaminen miesvaltaisilla aloilla. Heikoimmaksi työpaikan tasa-arvotilanteen arvioivat miesenemmistöisillä työpaikoilla työskentelevät naiset erityisesti mitä tulee palkkaukseen, uralla etenemiseen ja ammattitaidon arvostukseen.  

Perhevapaille jäämisen arvioidaan olevan vaikeinta sekä naisille että miehille niillä työpaikoilla, jotka ovat selvästi miesenemmistöisiä.  

– Miesenemmistöisten työpaikkojen asenneilmapiiriä kuvaa sekin, että siellä työskentelevistä miehistä 70 prosenttia ei usko oman työnsä sopivan naiselle yhtä hyvin kuin miehille, huomauttaa Linnainmaa. 

Tasa-arvon arvioidaan toteutuvan parhaiten työpaikoilla, joissa kumpikaan sukupuoli ei ollut selvänä enemmistönä.  

Miehet pyytävät useammin palkankorotusta  

Miehet ovat tutkimuksen mukaan ehdottaneet naisia useammin palkankorotusta itselleen. Puolet miehistä on kaikkina mittauskertoina kertonut tehneensä näin viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana. Naisista palkankorotusta itselleen ehdotti reilu kolmannes.

– Tasa-arvon toteutuminen on myös naisista itsestään kiinni, toteaa Linnainmaa ja kehottaa naisia olemaan rohkeampia palkkauksensa ja uralla etenemisensä suhteen ja ottamalla niitä esille esimiehensä kanssa.  

Miesten saatava heille kuuluvat perhevapaat

Yksi tasa-arvon kompastuskiviä on, että naiset pitävät edelleen noin 90 prosenttia perhevapaista, vaikka laki mahdollistaisi miehille varsin laajan perhevapaiden pidon. Käytäntö on kuitenkin se, että perhevapaille jääminen arvioidaan edelleen naisille huomattavasti helpommaksi kuin miehille, erityisesti yksityisellä sektorilla. Mitä suurempi osa työpaikan henkilöstöstä on miehiä, sitä vaikeammaksi isien vanhempainvapaalle jääminen koetaan.  

– Ensi vuoden alusta kolmen viikon isyysloman lisäksi isälle on korvamerkitty kuuden viikon oma vanhempainvapaakausi molempien vanhempien kesken jaettavan vapaan lisäksi. Toivottavasti mahdollisimman moni mies hyödyntää oikeutensa lisääntyviin perhevapaisiin. Yritysten ylimmän johdon on syytä viestiä tukensa miesten perhevapaiden pidolla. Tämä olisi pitkäjänteistä työtä henkilöstötyytyväisyyden lisäämiseksi, Linnainmaa kehottaa ja jatkaa, että hyvä keino edistää miesten perhevapaiden pitämistä olisi ottaa se osaksi lakisääteisen työpaikkakohtaisen tasa-arvosuunnitelman toimenpiteitä.  

Naisten vastuu lastenhoidosta lisääntynyt  

Hämmentävää takapakkia on tapahtunut vanhempien työnjaossa lasten hoidon osalta. Peräti 43 prosentissa kahden vanhemman perheitä äiti vastaa lastenhoidosta, kun vuonna 2008 luku oli pienempi eli 38 prosenttia. Vain 50 prosentissa perheitä vanhemmat vastaavat yhdessä lastenhoidosta, kun neljä vuotta sitten luku oli 55 prosenttia.  

– Luku on hämmentävä senkin takia, että lastenhuoltoriidoissa on julkisesti esitetty, että naisia suosittaisiin huoltajuuspäätöksissä. Näiden lukujen valossa on selvää, että naiset päätyvät erotilanteissa useammin lasten huoltajiksi, kun heillä on huomattavasti miehiä useammin ollut vastuu lastenhoidosta ennen eroakin. Tässä on miehillä peiliin katsomisen paikka. Kotityötkin ovat yllättävän paljon yhä naisten vastuulla. Lähes puolet pareista riiteleekin kotitöiden jaosta, toteaa Linnainmaa. Vaikka lastenhoidon ja kotitöiden tasaisempi jakaminen on ennen kaikkea perheiden etu, se edistäisi myös naisten tasa-arvoa työelämässä, kun kaksoistaakka ei olisi yhtä yleinen kuin nykyisin, Linnainmaa jatkaa.    

Lisätietoja:

Leena Linnainmaa
varatoimitusjohtaja
Keskuskauppakamari
p. 050 356 1183

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA