Keskuskauppakamari huolissaan uudistusten vesittymisestä

Keskuskauppakamarin mukaan budjettiesitys ei edistä hallitusohjelman tavoitteita. “Hallitusohjelmassa haettiin kasvua, työllisyyttä ja velan taittamista. Tämä budjetti ei juurikaan edistä näitä tavoitteita”, toteaa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä.

Erityisen huolissaan Keskuskauppakamari on siitä, että suuret uudistukset ovat joko siirtyneet, vesittyneet tai epäonnistuneet. Päätösten toteuttaminen on erityisen tärkeää huonossa taloudellisessa tilanteessa.

“Epävarmuus eläkeuudistuksen kohtalosta ei lisää luottamusta siihen, että suuret rakenteelliset ongelmat ratkaistaan. Työmarkkinaosapuolilla on suuri vastuu neuvottelutuloksen saavuttamisessa. Sote-uudistuksessa huolta aiheuttaa yksityisen sektorin rooli. Näyttää siltä, ettei yksityiselle sektorille jää tarpeeksi sijaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa”, sanoo Penttilä.

Keskuskauppakamari pitää veronkiristysten jatkumista haitallisena. Asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, etteivät veronkorotukset sovi tähän taloustilanteeseen. Suomen veroaste on jo ennestään yksi maailman korkeimmista.

“Ostovoima heikkenee, mikä kurjistaa taloustilannetta entisestään”, painottaa Penttilä.

Keskuskauppakamari pitää valitettavana hallituksen päätöstä ottaa käyttöön verotuksen lapsivähennys.

“Tämä on verojärjestelmän kannalta selvä askel taaksepäin, kun verotukseen tuodaan taas yksi monimutkaistava ja läpinäkyvyyttä heikentävä elementti. Vähennyksen määräaikaisuudesta tulee pitää kiinni”, vaatii Keskuskauppakamarin verotuksesta vastaava johtaja Terhi Järvikare.

Keskuskauppakamari kritisoi myös hallituksen päätöstä ottaa pankkiverolla kerätyistä tuotoista 100 miljoonaa euroa valtion talousarvioon.  

Hallituksen päätös korvata oppivelvollisuusiän nosto täsmätoimilla on Keskuskauppakamarin mukaan oikea ratkaisu. Myönteistä on myös hallituksen panostukset koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan sekä infrahankkeisiin.  

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä, p. 050 366 2395, risto.penttila@chamber.fi

Johtaja Terhi Järvikare, p. 040 708 8376, terhi.jarvikare@chamber.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Multimedia

Multimedia