Keskuskauppakamari ja Suomen Yrittäjät: Väylämaksut poistettava pysyvästi

Keskuskauppakamari ja Suomen Yrittäjät vaativat merenkulun väylämaksujen pysyvää poistoa. “Väylämaksujen pysyvä poistaminen parantaisi Suomen logistisen toimintaympäristön kilpailukykyä ja laskisi Suomelle elintärkeän viennin kuljetuskuluja. Kaikki ponnistelut vientivetoisen Suomen kilpailukykyyn tulisi nykyisessä suhdannetilanteessakin ottaa käyttöön”, vaativat järjestöt kannanotossaan.

Järjestöt vaativat toimenpiteitä korjaamaan yritysten kustannuskilpailukykyä ja kääntämään Suomen heikkenevän kehityksen. Suomi putosi Maailmanpankin logistiikan toimivuutta mittaavassa indeksissä muutamassa vuodessa kolmannelta sijalta 24. sijalle menestyen selkeästi heikommin kuin kauppakumppanit Ruotsi ja Saksa sijoilla kuusi ja yksi.

“Suomalaisten yritysten logistiikkaympäristöä on kehitettävä jatkossa nykyistä suunnitelmallisemmin, jotta notkahdus ei jää pysyväksi. Väylämaksun poistaminen olisi hyvin ajankohtainen, helposti toteutettava ja oikea talouspoliittinen toimenpide, joka parantaisi suomalaisten yritysten kustannuskilpailukykyä ja ulkomaankaupan toimintaedellytyksiä”, toteaa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä.

1.1.2015 voimaan astuva rikkidirektiivi rasittaa pitkän merimatkan takia Itämerellä eniten Suomen kilpailukykyä. Tilannetta pahentaa se, että Suomi on täysin riippuvainen merikuljetuksista.

“Väylämaksu rasittaa niin vientiä, tuontia kuin kauttakulkuliikennettä. Maksu heikentää yritysten kilpailukykyä ja vaikuttaa alihankintaketjujen kautta laajalti suomalaisiin yrityksiin ja työllisyyteen”, korostaa Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus.

Itämeren piirissä vain Ruotsilla on väylämaksu, mutta sekin on viennin volyymiin nähden vain puolet Suomen väylämaksusta. Baltian maat eivät väylämaksua peri.

Väylämaksut ovat vaikuttaneet siihen, että osa Suomen kautta kulkeneesta Venäjän transito- eli kauttakulkuliikenteestä on jo siirtynyt muille reiteille. Väylämaksuista luopuminen voisi lisätä Suomen kautta kulkevan reitin houkuttelevuutta ja vahvistaa suunnitteilla olevia ja tulevia teollisuuden investointihankkeita Suomeen.

Lisätietoja

Risto E. J. Penttilä p. 050 366 2395
Jussi Järventaus p. 050 336 0015

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia