Keskuskauppakamari minihallitusohjelmaneuvotteluista: Vaalien läheisyys leimasi hallitusohjelmaneuvotteluja

Suomen talouskasvu ei odotuksista huolimatta ole käynnistynyt toivotulla tavalla kevään 2010 aikana. Kasvun aikaansaaminen on kuitenkin ensisijaisen tärkeää kestävyysvajeen, budjettialijäämän ja työttömyysongelman korjaamiseksi. Ilman talouskasvua muut tavoitteet voidaan unohtaa. Kaikki talouspolitiikan toimenpiteet olisi näin ollen suunnattava kasvuedellytysten voimistamiseen. Talouden ajopuuna ei voida jatkaa.

Kaavailut tulevan Mari Kiviniemen hallituksen esittämiksi linjauksiksi ovat julkisen talouden perusperiaatteina kestäviä ja vastuullisia. Menokurin ylläpitäminen talouskriisin jälkeisen hitaamman talouskasvunäkymän ja aiempaa heikompien verotulokertymien aikana on perusteltua. Suomelle välttämättömät rakenteelliset uudistukset, kuten työurien pidentäminen ja julkisten palveluiden tuottavuuden nostaminen näyttävät jäävän kuitenkin vaille riittävää konkretiaa.

Keskuskauppakamari odottaa, että viimeistään budjettiriihessä esitetään uskottavat talouspoliittiset toimenpiteet koko yhteiskuntaa koskevan kasvuohjelman toteuttamiseksi. Ohjelmassa tulee hyödyntää ministeri Antti Tanskasen kasvutyötyhmän esityksiä. Suomen tulevaisuudelle keskeiset päätökset ja ratkaistut eivät saa olla näin vaikeina aikoina alisteisia vaalikausirytmille. Muutoin uhkana on hiekkasärkkiin ajautuminen.

Verotuksella on keskeinen vaikutus kasvuun ja tuottavuuskehitykseen Suomessa. Maanantaina julkistettavat Martti Hetemäen verotyöryhmän kasvua tukevat verouudistukset tulisi toteuttaa pikaisesti.

Lisätietoja: Varatoimitusjohtaja Pauli K Mattila, 0500-435702,
Ekonomisti Maarit Lindström, 040-531 8262

Keskuskauppakamari
PL 1000, Aleksanterinkatu 17
00101 Helsinki
www.keskuskauppakamari.fi

Keskuskauppakamari auttaa yrityksiä menestymään Suomessa ja kansainvälisessä kilpailussa vaikuttamalla muun muassa lainsäädäntöön, verotukseen ja talouspolitiikkaan. Keskuskauppakamari antaa myös ohjeita ja suosituksia puolueettomana asiantuntijana, edistää hyvää arvopaperimarkkinatapaa ja myöntää ansiomerkkejä. Keskuskauppakamari kehittää ja ohjaa tavarantarkastusta sekä kiinteistöarviointia Suomessa. Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta hyväksyy ja valvoo KHT-tilintarkastajia ja KHT-yhteisöjä.

Avainsanat: