Keskuskauppakamarin ensimmäinen välimieskoulu vahvistaa osaamista yritysten riidanratkaisussa

Keskuskauppakamari järjestää välimiesmenettelystä kiinnostuneille lakimiehille Finnish Arbitration Academy -välimieskoulun. Ohjelman tavoitteena on kehittää ohjelman osallistujien välimies- ja asiamiestaitoja välimiesmenettelyissä. Koulutukseen valitaan 10–20 osallistujaa hakemusten perusteella. Ohjelma käynnistyy elokuussa 2014.

“Välimiesmenettelyn suosio on kasvanut jatkuvasti koko 2000-luvun ajan. Keskuskauppakamarin pyrkimyksenä on, että Suomea arvostetaan osaavana välimiesoikeusmaana. Koulutuksella haluamme varmistaa, että suomalaisilla ja kansainvälisillä yrityksillä on riitojen ratkaisussa laajasti käytettävissä osaavia väli- ja asiamiehiä”, sanoo Keskuskauppakamarin itsesääntely-yksikön johtaja Anne Horttanainen.

Välimieskoulu koostuu kahdeksasta seminaarista, joissa luentojen, oppimista tukevien tehtävien ja interaktiivisen keskustelun avulla kehitetään osallistujien käytännön välimies- ja asiamiestaitoja sekä kotimaisissa että kansainvälisissä välimiesmenettelyissä.

Koulutuksen painopiste on Keskuskauppakamarin uusiin välimiesmenettelysääntöihin liittyvän tietotaidon lisäämisessä. Uudistetut välimiesmenettelysäännöt otettiin käyttöön kesäkuussa 2013.

“Ohjelma on suunnattu jo kannuksensa hankkineille nuorehkoille asianajajille, tuomareille, oikeustieteilijöille ja muille lakimiehille, joilla on kiinnostusta välimiestehtäviin tai asiamiehenä toimimiseen välimiesmenettelyissä”, kertoo Horttanainen.

Lisätietoja: Anne Horttanainen, p. (09) 4242 6264 sähköposti: anne.horttanainen@chamber.fi 

http://kauppakamari.fi/hankkeet/tapahtumat/valimieskoulu/

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Multimedia

Multimedia