Keskuskauppakamarin Penttilä: Ylipitkien hallitusohjelmien aika on ohi

Kauppakamarit vaativat seuraavalle hallitukselle jämäkkää ja uskottavaa hallitusohjelmaa, jolla julkiset menot käännetään laskuun ja verotus saadaan työntekoa kannustavaksi. “Ylipitkien hallitusohjelmien ja ylisuurten koalitioiden aika on ohi. Hallitusohjelman pitää olla lyhyt dokumentti, joka keskittyy Suomen tulevaisuuden kannalta suuriin kysymyksiin”, vaatii Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä.

Kauppakamarien tavoitteena on hallitusohjelma, jolla luodaan hyvä toimintaympäristö yrityksille. Keskeisiä vaatimuksia ovat julkisen palvelutuotannon avaaminen yksityisille yrityksille, tiukka säästöohjelma, valtionhallinnon uudistus konserniohjauksen suuntaan sekä veroasteen ja erityisesti työn verotuksen kääntäminen laskuun.

“Suomen tilanne on todella vakava. Julkiset menot on kiireen vilkkaa saatava alas. Tavoitteeksi tulee ottaa julkisten menojen BKT-suhteen palauttaminen alle 50 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Se vaatii kolmea asiaa: yksityisen sektorin kasvua, tuottavuuden parantamista erityisesti julkisissa palveluissa sekä tiukkaa menokuria julkisissa menoissa”, Penttilä painottaa.

Penttilä muistuttaa, että tällä hetkellä julkisten palveluiden ostoista 27 prosenttia kohdistuu yksityiselle sektorille.

“Suhdeluku on aivan liian matala. Yksityisen sektorin osuus julkisesta palvelutuotannosta tulisi olla noin 40 prosenttia.”   

Lisätietoja:

Kauppakamarien hallitusohjelmatavoitteet: http://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2014/09/kauppakamarien-hallitusohjelmatavoitteet-4.9.2014.pdf

Toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä, p. 050 366 2395, risto.penttila@chamber.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Multimedia

Multimedia