Kiinteistönvälittäjäkokeiden suosio huipussaan: “Marraskuussa lyödään kaikki ennätykset”

“Tulevaisuudessa välittäjille ja välitysliikkeille on entistä tärkeämpää pystyä osoittamaan laillistetun välittäjän pätevyys”, sanoo Keskuskauppakamarin lakimies Anne Horttanainen. Alalle odotetaan lakimuutosta, johon ammattilaiset valmistautuvat kouluttautumalla. Keskuskauppakamarille tämä on merkinnyt ennätyksellistä välittäjäkokeiden osallistujamäärää.

Osallistujien määrä laillistetun kiinteistönvälittäjän pätevyyden antaviin kokeisiin on noussut tasaisesti kolmen viime vuoden ajan. Marraskuussa järjestettävä LKV- ja LVV-koe yllätti täysin, kun siihen ilmoittautui yli 100 henkilöä enemmän kuin viime kevään kokeeseen. Ennätykselliset 570 henkilöä ilmoittautui kokeeseen saadakseen kiinteistönvälitysalalla arvostetun LKV- tai LVV- nimikkeen.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteilla välitysalaa koskeva lainmuutos. Nykyisen lain keskeisenä epäkohtana pidetään sitä, että yrityksessä vain yhdeltä välittäjältä edellytetään LKV-pätevyyttä. Ala on vaativa ja siinä menestyminen edellyttää kouluttautumista. Myyntitaidon lisäksi on hallittava kiinteistölainsäädäntö ja hyvä välitystapa.

Ammattitaito lisää luottamusta

Välitysalaa koskevat asuntokaupan ongelmat ovat usein johtuneet siitä, että välitystoimeksiantoja hoitavat henkilöt ovat laiminlyöneet tiedonanto- tai selonottovelvollisuutensa. Pätevyysvaatimuksien laajentamisella lisätään luottamusta välitysalaa kohtaan ja erityisesti kuluttajan asema tulee paremmin turvatuksi. Lakiesityksessä ehdotetaankin, että jokaisessa välitysliikkeen toimipaikassa vähintään puolella tulee olla LKV-kokeessa osoitettu ammattipätevyys.
Keskuskauppakamari kannattaa välitystoiminnan uudistamista koskevaa lakiesitystä.

– Välittäjien koulutustasoa nostamalla voidaan ehkäistä monta asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyvää ongelmaa, toteaa Anne Horttanainen. Ehdotettava sääntely kiristäisi jossain määrin kiinteistönvälitysalalle pääsyä. Pelkästään vaatimus siitä, että LKV-pätevyys on oltava vähintään puolella välitystehtäviä suorittavista henkilöistä, saattaa aiheuttaa välitysliikkeille pienehköjä lisäkustannuksia.

– Välitysliikkeet ovat kuitenkin joukolla lähteneet kasvattamaan henkilöstönsä ammattitaitoa, mistä kertovat suuret osallistujamäärät, Horttanainen jatkaa.

Kiinteistönvälitysalalla on välitystoimintaan osallistuvien henkilöiden ammattipätevyyden parantamisesta keskusteltu toistakymmentä vuotta. Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton aloitteesta  on esitetty useita kehittämismalleja välitysalan uudistamiseksi. Tavoitteeksi asetettiin välittäjätoiminnan kehittämisen sisällyttäminen osaksi hallitusohjelmaa ja välitystoimintaan liittyvän lainsäädännön muuttaminen vuoteen 2013 mennessä.

Lisätiedot:

lakimies Anne Horttanainen

Keskuskauppakamari

p. 09 4242 6265

Keskuskauppakamarin välittäjälautakunta järjestää välittäjäkokeet kahdesti vuodessa. Seuraavat kokeet järjestetään 17.11.2012 ja 18.5.2013 Helsingissä, Oulussa ja Tampereella. LKV- ja LVV-kokeen läpäisemiseksi hakijan on tunnettava välittäjätehtävien suorittamiseen vaadittava lainsäädäntö ja sen soveltamiskäytäntö. Kokeen läpäisee vain noin kolmasosa kokeeseen osallistujista. Tämän syksyn kokeen tulokset julkaistaan aikaisintaan 16.1.2013. Vain LKV-kokeen hyväksytysti suorittanut saa käyttää kiinteistönvälittäjä-nimikettä tai LKV-lyhennystä. Nimikettä vuokrahuoneiston välittäjä tai asunnon välittäjä saa käyttää vain LKV- tai LVV-kokeen suorittanut henkilö.

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA