Lupabyrokratia seisottaa PK-yritysten investointeja

Viranomaislupiin liittyvä byrokratia on viivästyttänyt investointeja joka kymmenennellä PK-yrityksellä, selviää Keskuskauppakamarin PK-hallitusbarometrista. Viivästyneet tai peruuntuneet investoinnit vaihtelevat arvoltaan alle 100 000 eurosta yli 5 miljoonaan. Kyselyyn vastanneilla yrityksillä lupabyrokratiaan juuttuneiden investointien arvo on yli 160 miljoonaa euroa.

Yli 1200 vastaajayrityksestä 11 prosenttia eli runsaat 130 PK-yritystä kertoi investointinsa viivästyneen tai peruuntuneen perusteettomasti viranomaislupiin liittyvien syiden vuoksi viime ja tämän vuoden aikana. Viivästyksen syiksi yritykset raportoivat useimmiten kaavoituksen (42 prosenttia) sekä ympäristö- (29 prosenttia) tai rakennuslupiin (24 prosenttia) liittyvät ongelmat.

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa huomauttaa, että investointieurot ovat pois talouden kierrosta ja työllisyydestä.

“Ongelma koskee koko Suomea. Yritykset kaikkialta Suomesta kertoivat viivästyksistä. Useita yli 5 miljoonan euron investointeja raportoitiin viivästyneen sekä Etelä-Savossa, Hämeessä, Kuopiossa, Lapissa, Oulussa, Pohjois-Karjalassa, Pohjanmaalla että Tampereella”, kertoo Linnainmaa.

Samassa kyselyssä ilmeni, että investointihalukkuutta kuitenkin PK-yrityksiltä löytyy. Lähes 40 prosenttia vastaajista kertoo käynnistävänsä uutta liiketoiminta-aluetta ja yli neljännes suunnittelee muuta merkittävää investointia.

“Suomella ei ole varaa tyrehdyttää yritysten laajentamishaluja. Lupabyrokratian purkaminen on nostettava poliittisten toimien keskiöön. Pelkästään kyselyymme vastanneilla yrityksillä lupabyrokratiaan juuttuneiden investointien arvo on yli 160 miljoonaa euroa”, sanoo Linnainmaa.

Kyselyyn vastanneet yritysjohtajat purkivat turhautumistaan avoimissa kommenteissa:

Lupiin liittyvien valitusten käsittely on luvattoman hidasta, vaikka lopputulos olisi jo alun perin selvä.

Viranomaisjärjestelmä Suomessa toimii kuin Neuvostoliitossa.

Kauppakamarit vaativat seuraavalta hallitukselta konkreettisia toimia lupabyrokratian purkamiseksi. Kauppakamarien ylisääntelyteeseissä vaaditaan ministeriöiden välistä konsernijohtoa byrokratian purkutalkoisiin, investointilupien käsittelyyn maksimiaikoja, valitusoikeuksien rajoittamista ja valitusten käsittelyn nopeuttamista.

Lisätietoja:

Esitys kyselyn tuloksista: Lupabyrokratia viivyttää PK-yritysten investointeja

Kauppakamarien ylisääntelyteesit: Vähemmän mutta parempaa sääntelyä

Keskuskauppakamarin raportti: Ylisääntelyn seuraukset – Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa

Keskuskauppakamarin tiedote 16.2.2015: PK-yritykset investoivat laskusuhdanteesta huolimatta

Leena Linnainmaa, p. 050 356 1183, leena.linnainmaa@chamber.fi

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia