Mika Savola välityslautakunnan puheenjohtajaksi

Välimiesmenettelyitä hallinnoivan Keskuskauppakamarin välityslautakunnan uudeksi puheenjohtajaksi on valittu asianajaja Mika Savola.

Savola työskentelee Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n riitojenratkaisuryhmän johtajana. Hänellä on laaja kokemus liikejuridiikan alaan kuuluvien riita-asioiden hoitamisesta ja välimiehenä toimimisesta suomalaisissa ja kansainvälisissä välimiesmenettelyissä. Savola on julkaissut lukuisia välimiesmenettelyoikeutta käsitteleviä artikkeleita ja esiintyy säännöllisesti alustajana aihepiiriä koskevissa koulutustilaisuuksissa. Hän toimii myös Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöuudistustyöryhmän puheenjohtajana.

Keskuskauppakamarin välityslautakunnan kokoonpano vahvistettiin Keskuskauppakamarin valtuuskunnan syyskokouksessa 28.11.2012. Uusi kokoonpano tulee voimaan 1.1.2013.

Välityslautakunta hallinnoi sääntöjensä mukaisia välimiesmenettelyjä sekä nimeää välimiehiä ja sovittelijoita. Lautakunta nimeää välimiehiä sekä kotimaisiin että kansainvälisiin välimiesmenettelyihin. Toiminnallisesti välityslautakunta on itsenäinen ja Keskuskauppakamarista riippumaton.

Keskuskauppakamarin välityslautakunta 1.1.2013 alkaen:

Puheenjohtaja
Asianajaja Mika Savola
Varapuheenjohtaja
Asianajaja, VT Marko Hentunen
Jäsenet
Senior Legal Counsel, VT Anne-Maj Fahlgren
Lakiasiainpäällikkö, VT Mikko Kemppainen
Asianajaja Petra Kiurunen
Asianajaja Petri Taivalkoski
Senior Legal Counsel, VT Satu Tiirikka

Lisätietoja:
Välityslautakunnan pääsihteeri Paula Paloranta, puh. 050 548 0236
Asianajaja Mika Savola, puh. 040 736 0866

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA