Naisten hallitusjäsenyyksissä näytön paikka kevään yhtiökokouksissa

“Kevään yhtiökokouskausi on näytön paikka siinä, onko sukupuolten tasapuolisempi edustus pörssiyhtiöiden hallituksissa kehittynyt riittävästi. Pörssiyhtiöillä on nyt mahdollisuus osoittaa maamme hallitukselle, että itsesääntely toimii eikä jäykkiä kiintiöitä tarvita”, sanoo Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa.

Itsesääntelyllä on onnistuttu Suomessa luomaan EU:n ennätys naisten hallituspaikoissa pörssiyhtiöissä. Suurissa pörssiyhtiöissä naisten osuus on yli 30 prosenttia ja kaikissa pörssiyhtiöissäkin 23 prosenttia. Naisten osuus on yli kolminkertaistunut 10 vuodessa. EU:n ennätysluvut on saavutettu listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksella, jonka mukaan pörssiyhtiön hallituksessa on oltava molempia sukupuolia. Jos näin ei ole, yhtiön on annettava asiasta julkinen perustelu.

Maan hallitus on asettanut vuosille 2012–2015 tehdyssä tasa-arvo-ohjelmassaan sukupuolijakauman kehittymisen arvioinnille määräajaksi kesäkuun 2014. Jos hallitus arvioi, ettei tasapuolisemman edustuksen kehittyminen ole ollut riittävää, se ilmoittaa siirtyvänsä lainsäädännöllisiin toimiin. Nykyään nimityskäytännöt perustuvat listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksiin.

“Pörssiyhtiöiden hallituskokoonpanojen valmistelu kevään 2014 yhtiökokouksia varten on nyt käynnissä. Tämä kevät on ratkaiseva hallituksen tasa-arvo-ohjelman kannalta. On yhtiöiden käsissä osoittaa, että hyvä kehitys jatkuu eikä yritysten hallituksille tarvita sukupuolikiintiöitä”, Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa kertoo.

Linnainmaan mukaan kiintiöt ovat Norjassa osoittautuneet tehottomiksi naisten määrän lisäämisessä yritysten ylimmässä johdossa, vaikka hallitukset ovat naisistuneet.

“Todellinen ongelma on siinä, että naisia valikoituu erittäin vähän ylimmän johdon tehtäviin liiketoiminnan johtajiksi. Sitä ei kiintiöillä korjata.”, Linnainmaa varoittaa.

Keskuskauppakamari tekee säännöllisesti selvityksiä pörssiyhtiöiden hyvästä hallinnoinnista, kuten naisjohtajuudesta ja palkitsemisen avoimuudesta. Keskuskauppakamari edistää osaavien naisten tietä liiketoimintajohtoon ja hallituksiin naisjohtajien mentorointiohjelmalla, joka käynnistyy toista kertaa ohjelman avausseminaarissa 27.1.2014.

Lisätietoja:

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa, p. 050 356 1183

http://naisjohtajat.fi

Leena Linnainmaan blogi: Kevään yhtiökokouksissa ratkaisun hetki naiskiintiökeskustelussa

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit