Osavuosiraportointia kevennettävä pikaisesti

EU harkitsee pörssiyhtiöiden kvartaaliraportoinnin muuttamista vapaaehtoiseksi. Kolmen kuukauden välein tapahtuva osavuotinen raportointi on erityisesti pienemmille listayhtiöille raskas velvollisuus. Harvennettu raportointiväli keventäisi listayhtiöiden hallinnollista taakkaa.

Uudistus sisältyy vireillä olevaan EU:n avoimuusdirektiivin muutokseen, jonka myötä yhtiöt voisivat valita niille sopivan raportointivälin eikä kolmen kuukauden välein tapahtuva raportointi olisi enää pakollista. Sijoittajien kannalta nykyistä lievempi raportointivelvollisuus ei ole ongelmallinen, sillä pörssiyhtiöllä olisi edelleen velvollisuus tarvittaessa antaa positiivinen tai negatiivinen tulosvaroitus.  

– Tulosvaroitukset varmistavat tiedonsaannin, mikäli yhtiön tilanteessa tapahtuu muutoksia, sanoo Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa ja jatkaa, että harvennettu raportointi saattaisi myös lisätä analyytikkojen kiinnostusta pieniin listayhtiöihin, kun tietoa ei tulisi tarpeettoman usein. Joustavan sääntelyn myötä yhtiöt voisivat valita itselleen sopivan raportointivälin.

Suuret kansainväliset yhtiöt todennäköisesti antaisivat jatkossakin osavuosikatsaukset kolmen kuukauden välein ainakin niin kauan, kun se on kansainvälinen käytäntö ja sijoittajien toive. Myös Ruotsissa on viime viikkoina herätty asian tärkeyteen, ja asiasta on keskusteltu vilkkaasti. 

– Suomen on kiirehdittävä muutoksen toteuttamista, jotta yhtiöt vapautuvat tarpeettomista kustannuksista. Monille yhtiöille riittävä raportointiväli on puolivuotisraportti tai yhtiön niin valitessa neljän kuukauden välein tapahtuva. Ylisääntelyn purku on ehdottoman tärkeää. Hallinnollisen taakan keventyessä tapahtuu yrityksissä myös kustannussäästöjä, sanoo Linnainmaa. 

Keskuskauppakamari on vuodesta 2009 lukien ajanut muutosta sekä Euroopan että Suomen tasolla, sillä kukin raportointikerta maksaa pienelle listayhtiölle 50 000 – 60 000 euroa. Eräs pieni listayhtiö laski, että jo vuonna 2009 sille aiheutuu raportoinnista seuraavat kulut:

Osavuosikatsaus 30 000 €/raportointikerta
Tilintarkastajan palkkio 46 000 €/vuosi
Tilinpäätökseen liittyvät erilliskysymykset (IFRS) ja käännökset 20 000 €/vuosi
Tiedottamiseen ja tiedotteisiin liittyvät kulut     20 000 €/raportointikerta
Muut kulut                    10 000 €/raportointikerta

Pörssisääntely on yhtiöille raskasta, eikä pörssilistautumiseen ole vuosiin ollut kiinnostusta. Kvartaaliraportoinnin aiheuttama byrokratia ja kustannukset ovat yksi pörssilistautumisen este. Sääntelyä on pikaisesti kohtuullistettava. Näivettymisuhan alla oleva pörssimme tarvitsee ylisääntelyn purkamista, Linnainmaa toteaa. 

Lisätietoja:
Leena Linnainmaa
varatoimitusjohtaja
Keskuskauppakamari

p. 050 356 1183

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA