Pääosa puolueista purkaisi byrokratiaa

Puolueiden vaaliohjelmissa näkyy laaja kirjo suhtautumisessa ylisääntelyn purkuun ja byrokratian helpottamiseen. Byrokratiapeikkoon ovat havahtuneet kristillisdemokraatit, keskusta, kokoomus, perussuomalaiset, RKP ja SDP. Vihreiltä asia puuttuu kokonaan vaaliohjelmasta, ja lähestulkoon samoilla linjoilla on vasemmistoliitto.

Keskuskauppakamarin keskeinen vaalitavoite on vähemmän mutta parempaa sääntelyä. Keskuskauppakamarin mielestä seuraavan hallituksen on hallitusohjelmassaan sitouduttava yritysten hallinnollisen taakan keventämiseen sekä kaavoitus-, lupa- ja valitusprosessien nopeuttamiseen.

“Miljardi-investointien seisoessa lupabyrokratiassa vaadimme, että kaavoitus sekä rakennus- ja ympäristölupaprosessit saadaan toimimaan joutuisasti siirtymällä yhden luukun periaatteeseen, asettamalla lupien käsittelylle ja valitusprosesseille määräajat sekä rajaamalla valitusoikeuksia”, Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa sanoo.

“Normitalkoot ovat olleet paljon esillä, mutta se ei takaa todellisia toimia. Sen osoittaa pääministeri Vanhasen hallituksen vuonna 2009 käynnistämä hallinnollisen taakan vähentämisen toimintaohjelma, joka päättyi vuonna 2012 täysin tuloksettomana”, Linnainmaa jatkaa. Todellinen muutos edellyttää tulevalta hallitukselta konkreettista sitoutumista byrokratian purkuun ja tuloksia edellyttävää toimenpiteiden seurantaa.

Keskuskauppakamari selvitti puolueiden kantoja

Keskuskauppamari esittelee vaalisivustollaan puolueiden kannat ylisääntelyyn ja byrokratian purkuun liittyen. Kaikki puolueet vastasivat Keskuskauppakamarin kyselyssä haluavansa keventää yritysten hallinnollista taakkaa ja nopeuttaa lupaprosesseja. Vasemmistoliitto lisäisi kuitenkin vastaukseensa varauman ”jos se tehdään parantamalla viranomaisten ja oikeuslaitoksen resursseja”.

Koska yleisluontoiseen kysymykseen on ollut helppo antaa kyllä-vastaus, Keskuskauppakamari on analysoinut puolueiden vaaliohjelmat sen selvittämiseksi, sisältääkö puolueiden yleisluontoinen kyllä-vastaus normitalkoisiin todellista sitoutumista.

“Puolueiden kannat ylisääntelyn ja byrokratian purkuun vaihtelevat huomattavasti alkaen asian täydellisestä puuttumisesta puolueen vaaliohjelmasta erittäin kattavaan listaukseen normitalkoiden kohteista. Yritysten ja kansalaisten huolta ylisääntelyn ja byrokratian investointeja lamauttavasta vaikutuksesta on kuultu, kun pääosa puolueista sitoutuu normitalkoisiin vaaliohjelmissaan. Jos vaaliohjelmiin on luottaminen, tulevaan hallitusohjelmaan on luvassa selkeä kirjaus ylisääntelyn ja byrokratian purkamisesta”, Linnainmaa iloitsee.

Kattavimmin ylisääntelyn ja byrokratian purkua vaalitavoitteissaan käsittelevät kristillisdemokraatit. Kristillisdemokraattien lisäksi keskusta, kokoomus, perussuomalaiset, RKP  ja SDP ovat kirjanneet vaaliohjelmansa lupauksia byrokratian purkamisesta.

Keskusta ja kokoomus lupaavat, että lupakäytäntöjä helpotetaan ja normeja puretaan. Perussuomalaiset sitoutuvat yritysten hallinnollisen taakan keventämiseen sekä lupa- ja valitusprosessien yksinkertaistamiseen ja nopeuttamiseen. RKP mainitsee ohjelmassaan hakemusten ja kaavamuutosten byrokratian yksinkertaistamisen. SDP lupaa nopeuttaa investointien tekemistä ja helpottaa yritysten kasvua haittaavia normeja purkamalla hakemus- ja valitusruuhkaa sekä vaatii, että lupaprosessit tehdään nopeiksi ja selkeiksi, eri viranomaisten ristiriitaisia päätöksiä vähennetään sekä yritystoiminnan käynnistämistä Suomessa helpotetaan.

Asia puuttuu kokonaan vihreiden vaaliohjelmasta sekä lähes tyystin vasemmistoliitolta.

EU-sääntelyn nostaa laajemmin esille vain kristillisdemokraatit, jotka vaativat, että Suomen on estettävä maamme kilpailukykyä haittaavat ja tarpeetonta sääntelyä lisäävät EU-direktiivit. Kokoomuksen ohjelmassa tavoitteena on vähentää työllisyyttä haittaavaa EU-sääntelyä. EU-sääntelyn päälle säädettävästä Suomi-lisästä luopumisen vaaliohjelmassaan mainitsee vain perussuomalaiset.

Lisätietoja:

Varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa, p. 050 356 1183, leena.linnainmaa@chamber.fi

Keskuskauppakamarin analyysi sääntelylinjauksista puolueiden vaaliohjelmissa: Puolueet lupaavat hallitusohjelmaan ylisääntelyn ja byrokratian purkua

Leena Linnainmaan videoblogi: Vähemmän mutta parempaa sääntelyä

Kauppakamarien ylisääntelyteesit: Vähemmän mutta parempaa sääntelyä

Raportti: Ylisääntelyn seuraukset – Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa

Kauppakamarin uutishuoneessa: Lupabyrokratia seisottaa pk-yritysten investointeja

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia