Rakenneuudistukset saatava nopeasti eteenpäin

Keskuskauppakamari pitää hyvänä, että valtiovarainministeriö ryhtyy vihdoinkin viemään rakenneuudistuksia eteenpäin. “Uudistuksia on lykätty liian pitkään ja valtion taloudellinen tila vaatii todellisia toimia”, toteaa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä.

”Nyt on puututtava kolmeen suurimpaan ongelmakohtaan: julkisen sektorin keskeneräisiin rakenneuudistuksiin, teollisuuden korkeaan kustannustasoon sekä työllistettyjen pieneen osuuteen työvoimasta”, painottaa Penttilä.

Suomalaisen teollisuuden asemaa parannetaan parhaiten maltillisella palkkakehityksellä ja kilpailukykyisellä verotuksella. Rakenneuudistuksiin on saatava uutta vauhtia, jotta kestävyysvajetta saadaan kurottua kiinni. Työuria on pidennettävä ja julkisen sektorin, erityisesti kuntatalouden, tehostamisessa on päästävä eteenpäin. Muuten veroaste on vaarassa nousta kestämättömäksi.

Täsmäelvytystoimenpiteet eivät riitä vahvistamaan Suomen taloutta ja teollisuuden kilpailukykyä.

“Talouden tasapainottamiseksi on keskityttävä Suomen kilpailukyvyn vahvistamiseen”, toteaa Penttilä.

Lisätietoja:
Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä, p. 050 366 2395

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Multimedia

Multimedia