Raskas byrokratia vaikeuttaa pitkäaikaistyöttömien palkkaamista

Keskuskauppakamari on huolissaan työllistämisen byrokraattisuudesta. “Monimutkainen työllistämistukijärjestelmä ei tue pitkäaikaistyöttömien palkkaamista. Tukijärjestelmän kehittämiseen on saatava käyttäjänäkökulma eli hyödynnettävä tukia käyttävien yritysten asiantuntemusta”, vaatii Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa.

Hallitus valmistelee eduskunnalle lakipakettia, joka tähtää pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa 2014.

Keskuskauppakamarin Linnainmaa vaatii lainvalmisteluun yritysnäkökulmaa. Hän painottaa, että yritykset haluaisivat kantaa yhteiskunnallista vastuuta tarjoamalla tehtäviä vaikeasti työllistettäville, mutta byrokratiamylly hitsaa kiinni.

“Jos pitkäaikaistyöttömien työllistämistä halutaan helpottaa, vaikuttavinta olisi vähentää työnantajan hallinnollista taakkaa työllistämistukien hakemisessa. Järjestelmän kehittämisessä tulisi käyttää asiantuntijoina tukia käyttävien yritysten edustajia. Viranomaisnäkökulma ei riitä, vaan lainvalmistelussa on oltava realistinen käsitys yritysten arjesta.”

Keskuskauppakamari julkaisi kesäkuussa ylisääntelyä koskevan raportin, jonka mukaan työllistämiseen liittyvä byrokratia on yksi merkittävistä tulpista uusien työpaikkojen luomisessa.

Raportissa haastatellun ISS:n henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskosen mukaan vaikeasti työllistettävien tukijärjestelmä ei toimi tavoitteensa mukaisesti. Suomen kolmanneksi suurin työllistäjä ISS Palvelut palkkaa vuosittain maan laajuudelta satoja vaikeasti työllistettäviä henkilöä.

”Tukijärjestelmää ei ole rakennettu työllistämisen näkökulmasta. Sen sijaan tuet työllistävät ennen kaikkea niitä hyödyntävää yritystä ja viranomaista. Puhutaan, etteivät yritykset työllistä. Voin kertoa miksi: siitä on tehty liian vaikeaa”, sanoo Huuskonen.

Keskuskauppakamari listaa tukijärjestelmän selkeyttämiseksi raportissaan toimenpiteitä, joita ovat mm. henkilökohtainen neuvonta ja tukien selkokielinen paketointi oikean tuen löytämiseksi. Tuen hakemiseen Keskuskauppakamari haluaa yhden luukun periaatteen, sähköiset lomakkeet sekä mahdollisuuden yhdistää työllistämistukihakemuksia, kun nykyään yritysten on täytettävä kustakin työntekijästä joka kuukausi uusi lomake.

Lisätietoja:

Leena Linnainmaa, p. 050 356 1183, leena.linnainmaa@chamber.fi

Raportti: Ylisääntelyn seuraukset – Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa (Teema: Työllistämisen esteenä byrokratia s. 37–44)

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia