Seitsemän uutta AKA-arvioijaa tarjoamaan kiinteistöalan huippuasiantuntemusta

Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan hyväksymien auktorisoitujen kiinteistöarvioijien (AKA) joukko kasvoi kevään AKA-kokeessa seitsemällä arvioijalla. AKA-arvioijien asiantuntemusta kiinteistöjen arvonmäärityksessä käytetään etenkin vaativissa kohteissa tai erityistä puolueettomuutta edellyttävissä tehtävissä, kuten riitatilanteissa. AKA-arvioijat määrittävät arvon kohteelle, liikekiinteistöstä golfkenttään.

”Vaativalla AKA-kokeella varmistetaan alan paras osaaminen. Kokeeseen pääseviltä edellytetään arviointitehtäviin soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muuta hyväksyttäväksi katsottavaa koulutusta sekä lisäksi vähintään kolmesta viiteen vuoteen työkokemusta arviointialalta. Tänä vuonna kokeeseen hyväksyttiin 18 kokelasta, ja heistä seitsemän läpäisi sen”, kertoo Keskuskauppakamarin lakimies Riina Hero.

Auktorisointeja voidaan myöntää kolmelle eri osa-alueelle: asunto-, maa- ja metsätalouskiinteistöauktorisointiin sekä yleisauktorisointiin. Yleisauktorisointi kattaa edellä mainittujen kohteiden sekä toimitilojen lisäksi myös erityiset arviointikohteet, kuten esimerkiksi huolto-asemat, laskettelukeskukset ja kylpylät, hotellit sekä julkiset rakennukset kuten kirkot ja koulut.

AKA-pätevyys asiakaskunnan vaatimuksissa

Yksi kokeessa hyväksytyistä on Newsecillä analyytikkona työskentelevä Joona Nyman, joka suorittaa kiinteistöarviointeja monipuolisesti yksittäisistä kiinteistöistä sijoittajien salkkuarviointeihin ja kaupunkien laajoihin aluekehityshankkeisiin.

”Yrityksessämme pidetään lähtökohtana, että arvioitsijat hankkivat AKA-pätevyyden, kun kriteerit kokeeseen osallistumiseen täyttyvät. Kiinteistösijoittamisessa ammattimaisesti toimivalle asiakaskunnallemme, kuten pankeille ja kiinteistösijoittajille, AKA-pätevyys on yleensä edellytys. Se on tae arvioitsijan osaamisesta ja luotettavuudesta”, Nyman kertoo.

Arvo haastavallekin kohteelle

Kun kyseeseen tulee haastava kohde, kuten liikekiinteistö, hotelli tai golfkenttä, saa kokeneelta ja puolueettomalta AKA-arvioijalta taatusti asiantuntevan arvion. ”Asiansa osaava arvioija perustaa arviolausunnon tosiasioihin, laajaan tausta-aineistoon ja asiantuntemukseen. Asiaan perehtymätön saattaisi määritellä esimerkiksi liikehuoneiston markkina-arvon omaan oletuksensa ja vanhentuneen tiedon pohjalta tietämättä sen todellista liiketoiminnallista arvoa, jossa on huomioitava muun muassa muuttuvat asiakasvirrat”, Hero kertoo.

AKA-arvioijien asiantuntemusta hyödynnetään erityyppisissä transaktioissa, vakuusarvioinneissa, tilinpäätöksissä, vuokrauksissa, osituksen ja perinnönjaon yhteydessä. Palveluja voivat hyödyntää niin kuluttajat, yhteisöt kuin yritykset.

Suomessa toimii yli 200 AKA:a, jotka arvioivat vuosittain useita tuhansia kiinteistöjä kesämökeistä liikekeskuksiin. Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunta valvoo AKA-arvioijien toimintaa.

Lisätietoa:

Riina Hero, Keskuskauppakamari, p. 050 308 6624
Joona Nyman, Newsec, p. 050 353 9730

http://kauppakamari.fi/kiinteistoarviointi/

Hyväksyttyjen nimet: http://kauppakamari.fi/koulutus-tutkinnot-kokeet/aka-ja-khk/uudet-aka-kiinteistoarvioijat/

Avainsanat: