Suomalaisessa välimiesmenettelyssä itää satojen miljoonien arvoinen kansainvälinen liiketoiminta

Helsinki International Arbitration Day 2012 -tapahtumaan on kokoontunut tänään yli 220 välimiesmenettelystä kiinnostunutta 14 maasta. Suomesta on hyvää vauhtia tulossa yhä tunnetumpi ja tunnustetumpi kansainvälisten välimiesmenettelyjen maa. Suomalaisella riidanratkaisulla on mahdollisuus kasvaa satojen miljoonien arvoiseksi kansainväliseksi bisnekseksi. Arvoon eivät vaikuta vain asiamiesten palkkiot vaan myös istuntojen ohella hyödynnettävät matkustus-, majoitus- ja toimistopalvelut.

– Suomi tarjoaa erinomaisen välimiesmenettely-ympäristön: Suomessa liike-elämän riidat ratkaistaan nopeasti ja maltillisin kustannuksin ilman, että välitystuomion laatu tästä kärsisi. Suomi on korruptoitumaton, lainsäädäntö on kunnossa ja meillä on välimiesmenettelylle myönteinen tuomioistuinjärjestelmä. Nämä ovat Suomen markkinointivaltteja maailmalla, kertoo Keskuskauppakamarin välityslautakunnan pääsihteeri Paula Paloranta.

Joustavuus on välimiesmenettelyn etuja

Välimiesmenettely on tuomioistuinmenettelylle vaihtoehtoinen riidanratkaisukeino. Asianosaiset voivat sopia välityssopimuksessa siitä, että mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyssä. Välimiesmenettelyssä annettava välitystuomio on lopullinen.

Menettelyn etuna on muun muassa sen joustavuus. Välimiesmenettelyyn viittaava välityslauseke on tarkoituksenmukainen ja lähes välttämätön kansainvälisissä liikesuhteissa. Syynä tähän on se, että välitystuomiot tunnustetaan ja voidaan panna täytäntöön laajalti myös muissa valtioissa kuin siinä, missä ne on annettu.

“Problem-solver of the world”

Suomen brändityöryhmän loppuraportissa todetaan: “In 2030 Finland will be the problem-solver of the world”. Suomen välimiesmenettelyjuristit ottavat tämän haasteen vastaan. Myös vienninedistämisverkko Team Finland edistää suomalaista välimiesmenettelyä.

Todellinen bisnes suomalaisesta välimiesmenettelystä tulee vasta sitten, kun ulkomaalaiset sopijapuolet valitsevat sopimukseensa Keskuskauppakamarin suositteleman riidanratkaisulausekkeen ja asiamiehikseen suomalaisjuristit.

Markkinointiin panostettava enemmän

– Suomalaisen välimiesmenettelyn haaste on sen tunnettuus Suomen ulkopuolella. Mielestäni sitä voitaisiin käyttää nykyistä laajemmin, jos tieto menettelystä ja siitä saaduista kokemuksista leviäisi tehokkaammin. Suomalaisen välimiesmenettelyn ennustettavuutta ja läpinäkyvyyttä voidaan parantaa entisestään yhä laajemmalla tiedottamisella ja välityslautakunnan toiminnan esittelyllä, sanoo Nokia Oyj:n Senior Legal Counsel Pekka Salomaa.  

– Suomalainen välimiesmenettely on oman kokemukseni perusteella nopeimmasta päästä ja riittävän joustava käyttäjien tarpeisiin eri olosuhteissa. Se kestää hyvin vertailun moniin vastaaviin menettelyihin, Salomaa lisää.

Salomaa on yksi Helsinki International Arbitration Day 2012 -tapahtumassa puhuvista alan johtavista asiantuntijoista. Tapahtuma kokoaa tänään 25.10.2012 Helsinkiin yli 220 yritysten riidanratkaisuasioista kiinnostunutta ympäri maailmaa.


Lisätietoja:
Välityslautakunnan pääsihteeri Paula Paloranta, puh. 050 548 0236.
Keskuskauppakamarin välityslautakunnan verkkosivut: www.arbitration.fi (mm. tilastotietoja ja Keskuskauppakamarin suosittelemat mallilausekkeet sopimuksiin).

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA