Suomen torjuttava EU:sta tulevaa pörssiyhtiöiden ylisääntelyä

Valtioneuvosto on tänään ottanut kantaa EU-komission ehdotukseen osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin muuttamiseksi. Valtioneuvosto toteaa, etteivät ehdotukset ole kaikilta osin oikeasuhteisia. “On erinomaista, että valtioneuvosto yhtyy huoleemme siitä, että direktiiviehdotus toisi yletöntä hallinnollista taakkaa pörssiyhtiöiden päivittäiseen liiketoimintaan”, Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa kiittelee.

Euroopan komissio ehdottaa pörssiyhtiöille muotovaatimuksia sellaisille liiketoimille, joiden toisena osapuolena on yhtiön lähipiiriin kuuluva taho, kuten osittain omistettu yhtiö. Jos liiketoimen arvo ylittää 5 prosenttia yhtiön taseesta, liiketoimi vaatisi yhtiökokouspäätöksen. Raja-arvon laskennassa otetaan huomioon viimeisen 12 kuukauden aikana tehdyt liiketoimet. Yli prosentin raja-arvon ylittävät liiketoimet olisi julkistettava erikseen ja niistä olisi hankittava riippumaton asiantuntijalausunto.

“Ehdotus on huolestuttava, sillä joillakin pörssiyhtiöillä tavanomaisia liiketoimia joutuisi uusien byrokratiasäännösten piiriin. Jotkut pörssiyhtiöt tekevät esimerkiksi raaka-ainehankintoja osittain omistamistaan yhtiöistä. On kohtuutonta, että tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluva materiaalien hankinta pitäisi kierrättää yhtiökokouksen kautta”, Linnainmaa arvioi.

Valtioneuvosto on tänään antanut ehdotuksesta U-kirjelmän eduskunnalle. Valtioneuvosto toteaa, etteivät ehdotukset ole kaikilta osin oikeasuhteisia. Valtioneuvosto pitää komission ehdottamaa kaavamaista julkistamisvelvollisuutta ja osakkeenomistajien päätösvaatimusta ongelmallisena.

“Se, että valtioneuvosto on herännyt pörssiyhtiöiden hallinnollisen taakan ongelmaan, on iso askel oikeaan suuntaan. Direktiivineuvottelujen jatkuessa Brysselissä Suomen on otettava aktiivinen ote ja tehtävä työtä sen eteen, että ehdotukseen saadaan muutos. Pörssiyhtiöiden tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvaa päätöksentekoa ei tule viedä raskaaseen ja kalliiseen yhtiökokouskäsittelyyn”, Linnainmaa esittää.

Raportti listaa ratkaisuehdotuksia yritysbyrokratian ongelmiin

Keskuskauppakamari listasi 9.6.2014 julkistamassaan raportissa Ylisääntelyn seuraukset – Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa yhteensä 15 vaatimusta säännösten muutoksista pörssilistautumisen esteiden poistamiseksi ja Helsingin pörssin näivettymiskierteen pysäyttämiseksi. Listassa toisena vaadittuna toimena on lähipiiriliiketoimien erillisraportointia ja yhtiökokouspäätöksiä vaativasta osakkeenomistajien oikeuksia koskevasta direktiivihankkeesta luopuminen.

Keskuskauppakamarin raportissa haastatellaan pienen metsäteknologia-alan pörssiyhtiö Kesla Oyj:n toimitusjohtaja Jari Nevalaista. Hän kertoo, kuinka komission ehdottama direktiivi merkitsisi sitä, kuinka yhtiön tavanomaisia komponenttihankintoja jouduttaisiin käsittelemään ja hyväksyttämään yhtiökokouksissa.

“Tällainen yhtiökokousbyrokratia ei hyödytä ketään, vaan aiheuttaa vain turhia kustannuksia”, sanoo Nevalainen raportissa.

Lisätietoja:

Leena Linnainmaa, p. 050 356 1183, leena.linnainmaa@chamber.fi

Raportti: Ylisääntelyn seuraukset – Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa

Kauppakamarin uutishuoneessa: 15 vaatimusta Helsingin pörssin näivettymiskierteen pysäyttämiseksi

Valtioneuvoston tiedote: Komissio ehdottaa uusia oikeuksia osakkeenomistajille ja lisää avoimuutta yhtiöiden päätöksiin

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Multimedia

Multimedia