Suomessa jo lähes 200 kiinteistöarvioitsijaa

- Keskuskauppakamarin toukokuisessa auktorisointikokeessa hyväksyttiin 15 uutta kiinteistöarvioitsijaa. Nyt Suomessa on jo lähes 200 kiinteistöarvioitsijaa. Heidän palveluitaan käytetään erityistä puolueettomuutta edellyttävissä tehtävissä, kuten riitatilanteisiin liittyvissä arvioinneissa tai vaativissa kohteissa kuten golfkenttien, hotellien sekä kauppakeskuksien arvioinneissa, kertoo Keskuskauppakamarin lakimies Anne Horttanainen.

Kiinteistöarvioinnin auktorisointikokeeseen (AKA-koe) ja Keskuskauppakamarin hyväksymän kiinteistönarvioitsijan kokeeseen (KHK-koe)  7.5. osallistui yhteensä 26 henkilöä. Kokeen vaativuudesta kertoo, että sen suoritti hyväksytysti 15 kokelasta.

Auktorisointeja myönnetään kolmelle osa-alueelle. Näitä ovat asunto-, maa- ja metsätalouskiinteistöauktorisointi sekä yleisauktorisointi, joka sisältää erityiset arviointikohteet, esimerkiksi huoltoasemat, laskettelukeskukset, kylpylät sekä julkiset rakennukset kuten kirkot ja koulut.

AKA-arvioijia käytetään erityisesti silloin, kun tarvitaan puolueettomia ja asiantuntevia arvioitsijoita esimerkiksi vaativimpien kiinteistökauppojen yhteydessä, vakuusarvioinneissa, tilinpäätöksissä, vuokrauksissa, osituksen ja perinnönjaon yhteydessä sekä riitatilanteissa.

Kiinteistörahastolaissa, kiinnitysluottopankkilaissa, arvopaperimarkkinalaissa ja sijoitusrahastolaissa on mainittu tilanteet, jolloin tulee käyttää KHK-arvioitsijaa tai perustella muunlainen menettely.

Kokeen hyväksytysti suorittaneella on oikeus käyttää AKA-nimikettä (auktorisoitu kiinteistöarvioija). KHK-kokeen suorittaneilla on oikeus käyttää KHK-nimikettä (Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija). Keskuskauppakamari on järjestänyt auktorisointikokeita vuodesta 2005. Auktorisoinnilla taataan arvioitsijan ammattitaito sekä arviolausunnon laatu.

Lisätiedot: lakimies Anne Horttanainen, Keskuskauppakamari, puh. 040 510 4907

Keskuskauppakamari
PL 1000, Aleksanterinkatu 17
00101 Helsinki
www.keskuskauppakamari.fi

Keskuskauppakamari auttaa yrityksiä menestymään Suomessa ja kansainvälisessä kilpailussa vaikuttamalla muun muassa lainsäädäntöön, verotukseen ja talouspolitiikkaan. Keskuskauppakamari antaa myös ohjeita ja suosituksia puolueettomana asiantuntijana, edistää hyvää arvopaperimarkkinatapaa ja myöntää ansiomerkkejä. Keskuskauppakamari kehittää ja ohjaa tavarantarkastusta sekä kiinteistöarviointia Suomessa. Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta hyväksyy ja valvoo KHT-tilintarkastajia ja KHT-yhteisöjä.

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA