Suomesta tehtävä yritysvastuullinen yhteiskunta

Suomalaisilta yrityksiltä vaaditaan vastuullisuutta, mutta myös poliittisten päättäjien on otettava vastuuta yritysten toimintaedellytyksistä. ”Vastuullisuuden vaatiminen ei voi olla vain yksisuuntaista. Kohtuuttomaksi kasvava sääntely vaarantaa yritystemme kilpailukyvyn”, varoittaa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä.

Suomalaiset yritykset joutuvat joka päivä kilpailemaan markkinaosuuksista maailmanmarkkinoilla ja kotimaassa sekä sietämään vaikeasti ennustettavia muutoksia toimintaympäristössään.

“Kun tähän lisätään vielä yritysten toimintaa ohjaavan sääntelyn jatkuva lisääntyminen ja sen tuomat lisäkustannukset, suomalaisyritysten kilpailukyky vaarantuu. Hallituksen on pidettävä kiinni lupauksestaan, että yritysten hallinnollista taakkaa vähennetään. Tämä tarkoittaa turhan sääntelyn välttämistä, verotuksen ennustettavuutta ja turhan byrokratian karsimista julkisesta hallinnosta”, toteaa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä.

Pahimmillaan sääntelyä lisätään ilman, että kunnollista vaikutusarviota on tehty. Myös julkiselle sektorille syntyy kustannuksia, kun se valvoo sääntelyn toimivuutta ja noudattamista.

Kauppakamariryhmän 28.8.2013 julkaisemassa uudistetussa strategiassa painotetaan kauppakamarien vahvaa roolia hyvän hallintotavan vakiinnuttamisessa suomalaisissa yrityksissä. Itsesääntelyn avulla on saavutettu merkittäviä parannuksia muun muassa naisten etenemisessä johto- ja hallitustehtäviin.

”Kilpailukykyinen verotus, julkisen sektorin reformit ja liikenneyhteyksien parantaminen ovat avainasemassa Suomen talouden vahvistamisessa. Lisäksi on huolehdittava osaavan työvoiman saatavuudesta ja digitalisaation edistämisestä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla”, sanoo Penttilä.

Lisätietoja:

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä, p. 050 366 2395

Kauppakamariryhmän strategiset linjaukset: http://kauppakamari.fi/k2/strategiset-linjaukset/

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Liitteet & linkit