Tilintarkastus- ja arviointialan kansainväliset järjestöt yhteistyöhön käyvän arvon määrittelyssä

Tilintarkastusalan IFRS Foundation ja arviointialan IVSC ovat ilmoittaneet kansainvälisestä yhteistyöstään käyvän arvon käsitteen määrittelyssä. “Toimijoiden yhteistyö on hyvä myös suomalaisen arviointityön kannalta. Yrityksille ja kuluttajille tämä tarkoittaa, että arvon määrittely on entistä yhtenäisempää. Käypää arvoa katsotaan molemmilla aloilla saman käsitteistön pohjalta”, kertoo Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan puheenjohtaja, professori Kauko Viitanen.

Tilintarkastusalan ja kiinteistöarviointialan merkittävät kansainväliset järjestöt IFRS (International Financial Reporting Standards) Foundation ja IVSC (International Valuation Standards Council) ovat ilmoittaneet yhteistyöstään käyvän arvon käsitteen määrittelyssä. Käypää arvoa käytetään taloudellisen raportoinnin yhteydessä määrittelemään omaisuuden arvoa. Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa avoimuutta, yhdenmukaisuutta ja luottamusta taloudellisessa raportoinnissa.

Suomen Kiinteistönarviointiyhdistys SKAY on IVSC:n jäsen ja kääntää järjestön kansainväliset IVS-arviointistandardit suomeksi. Seuraava käännös ilmestyy syksyllä.

“Auktorisoidut kiinteistöarvioijat (AKA) sekä Keskuskauppakamarin hyväksymät kiinteistönarvioitsijat (KHK) ovat arviointityössään sitoutuneet Kansainvälisen arviointistandardin (IVS) noudattamiseen. Kansainvälisten järjestöjen yhteistyö edistää yhtenäisen käsitteistön käyttämistä taloudellisessa raportoinnissa ja arviokirjoissa myös Suomessa”, sanoo Viitanen.

AKA-arvioijien toimintaa valvoo Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunta.

“IVS-standardien noudattamisen lisäksi AKA-arvioijilta edellytetään myös hyvän kiinteistöarviointitavan ja lautakunnan sääntöjen ja muun ohjeistuksen noudattamista. AKA-nimikkeen käyttö edellyttää arvioijalta haastavan auktorisointikokeen läpäisemistä“, kertoo Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan sihteeri Raisa Harju.

Suomessa toimii yli 200 AKA:a, jotka arvioivat vuosittain useita tuhansia kiinteistöjä kesämökeistä liikekeskuksiin.

Lisätietoja

Puheenjohtaja Kauko Viitanen, p. 050 560 3873
Sihteeri Raisa Harju, p. 050 5542683

IFRS Foundationin ja IVSC:n tiedote: http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Pages/IFRS-Foundation-and-IVSC-co-ordinate-on-fair-value-February-2014.aspx

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA