Uusien IT2010-sopimusehtojen kysyntä vilkasta

Uudet, kotimaisten yritysten välisiin IT-sopimuksiin tarkoitetut IT2010-sopimusehdot julkistettiin toukokuussa. Ensimmäisen puolen vuoden aikana IT2010-lisenssejä on myönnetty yli 500 kappaletta.

- Ehdoista järjestetyissä tilaisuuksissa yritykset ovat pitäneet erityisen tarpeellisena kokonaan uusia SaaS-palvelujen toimittamiseen soveltuvia sopimusehtoja. Vastaavia yhteisesti laadittuja vakioehtoja ei ole ollut aiemmin saatavilla Suomessa, kertoo lakimies Jaakko Turunen.

IT2010-sopimusehdot korvasivat IT-alalla kymmenen vuotta käytössä olleet IT2000 Tietotekniikka-alan sopimusehdot.

- SaaS-palvelujen lisäksi esimerkiksi tietojärjestelmätoimitukset ja avoin lähdekoodi on huomioitu entistä paremmin uusissa sopimusehdoissa, toteaa Turunen.

Seurantaryhmä IT2010-sopimusehdoille

Keskuskauppakamari on asettanut asiantuntijaryhmän seuraamaan uusien IT2010-sopimusehtojen käyttöä. Seurantaryhmä voi tehdä aloitteita IT2010-sopimusehtojen muuttamiseksi. Seurantaryhmä aloittaa toimintansa 1.1.2011.

IT2010-sopimusehtojen seurantaryhmän kokoonpano:

Puheenjohtaja
Professori Kari Hoppu

Varapuheenjohtaja
Tekijänoikeusneuvos Viveca Still

Jäsenet
Toimitusjohtaja Sara Henriksson
Tietohallintojohtaja Päivi Hokkanen
Toimitusjohtaja Kimmo Koivu
Legal Counsel Tea Maasalo
Managing Director, Business Consulting Henry Nieminen
General Counsel Mika Pälsi
ICT Sourcing Manager Petri Sarkomaa
Legal Counsel Tuomo Sirkka

Sihteeri
Lakimies Jaakko Turunen (sijaisena lakimies Pekka Paasonen 1.1.2011-31.1.2012)

Lisätiedot: Lakimies Jaakko Turunen, Keskuskauppakamari, puh. 040 552 7663

IT2010-sopimusehdot ovat kotimaisiin yritysten välisiin IT-sopimuksiin laaditut vakioehdot. Niiden tarkoituksena on helpottaa sopimusten tekemistä ja alentaa sopimisesta aiheutuvia kustannuksia. IT2010-sopimusehtojen oikeudenhaltijat ovat Keskuskauppakamari, Ohjelmistoyrittäjät ry, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Teknologiateollisuus ry ja Tietotekniikan liitto ry. Ehtojen myynnistä vastaa Teknologiainfo Teknova Oy. www.it2010.fi

Keskuskauppakamari
PL 1000, Aleksanterinkatu 17
00101 Helsinki
www.keskuskauppakamari.fi

Keskuskauppakamari auttaa yrityksiä menestymään Suomessa ja kansainvälisessä kilpailussa vaikuttamalla muun muassa lainsäädäntöön, verotukseen ja talouspolitiikkaan. Keskuskauppakamari antaa myös ohjeita ja suosituksia puolueettomana asiantuntijana, edistää hyvää arvopaperimarkkinatapaa ja myöntää ansiomerkkejä. Keskuskauppakamari kehittää ja ohjaa tavarantarkastusta sekä kiinteistöarviointia Suomessa. Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta hyväksyy ja valvoo KHT-tilintarkastajia ja KHT-yhteisöjä.

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA