Valinnanvapaus lisännyt asiakkaiden tyytyväisyyttä julkisiin palveluihin Ruotsissa

Asiakkaiden valinnanvapaus julkisissa palveluissa on selkeästi koettu myönteiseksi asiaksi Ruotsissa. Suurimpia hyötyjä ovat palvelujen parantunut saatavuus ja laatu sekä vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen.

Tiedot ilmenevät Keskuskauppakamarin, Helsingin seudun kauppakamarin ja Sitran KPMG:llä teettämästä selvityksestä Valinnanvapausjärjestelmät Ruotsissa ja Tanskassa. Ruotsissa valinnanvapauden toteuttamisessa ollaan huomattavasti Tanskaa edellä.

Valinnanvapautta edistävissä malleissa annetaan asiakkaalle oikeus valita palveluntuottaja julkisissa palveluissa. Palvelua järjestävä taho vastaa palvelun laadusta ja siitä, että kuntalainen saa ne palvelut, joihin hänellä on oikeus – riippumatta siitä, onko palvelun tarjoaja yksityinen vai julkinen toimija.

Valinnanvapauden yhteiskunnalliset vaikutukset ovat tutkimuksen mukaan pääosin myönteisiä. Palveluntarjoajien välille syntyvä kilpailutilanne parantaa sekä palvelujen laatua että kustannustehokkuutta. Alueellinen eriarvoisuus saattaa kuitenkin lisääntyä valinnanvapauden myötä.

“Selvitys antaa hyvän pohjan kehitettäessä ja edistettäessä kansalaisten valinnanvapautta. Lähtökohtana tulee olla, että valinnanvapaus kuuluu kaikille kansalaisille tuloista riippumatta”, Sitran johtava asiantuntija Tuomo Melin toteaa.

Valinnanvapaudella on myös yritysten näkökulmasta monta etua. Toiminnan jatkuvuus ja ennustettavuus paranee verrattuna perinteiseen kilpailutusmenettelyyn. Ruotsissa tavoite on ollut  pienten yritysten aseman vahvistaminen valinnanvapauden piiriin kuuluvissa palveluissa. Tämä tavoite on toteutunut - vuonna 2010 pienten yritysten osuus perusterveydenhuollosta oli 63 prosenttia. Valtaosa yrityksistä on naisten omistamia tai johtamia.

Asiakkaat kokevat valinnanvapauden selkeästi myönteisenä asiana. Tärkeimmät perustelut ovat vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen ja palvelun paraneminen. Terveyskeskusten määrä on Ruotsissa kasvanut valinnanvapauslain astuttua voimaan.

“Suomen kansantaloudellisessa tilanteessa sote-uudistuksella ei ole varaa epäonnistua. Ruotsissa valinnanvapausjärjestelmä on tuonut tehoa sosiaali- ja terveyspalveluihin ja ne hyvät kokemukset on huomioitava Suomen sote-uudistuksessa”, painottaa johtaja Marko Silen Helsingin seudun kauppakamarista.

Lisätietoja:

Selvitys: Valinnanvapausjärjestelmät Ruotsissa ja Tanskassa

Johtaja Marko Silen, Helsingin seudun kauppakamari, p. 050 548 4217, marko.silen@chamber.fi

Johtava asiantuntija Tuomo Melin, Sitra, p. 040 183 4158, tuomo.melin@sitra.fi

Multimedia

Multimedia