Valtionhallintoa ei pidä paisuttaa tilintarkastuslautakunnan siirrolla

Eduskunta käsittelee parhaillaan työ- ja elinkeinoministeriön valmistelemaa hallituksen esitystä, jolla Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta lakkautettaisiin ja toiminnot siirrettäisiin Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH). Keskuskauppakamari pitää ehdotusta puuttellisesti valmisteltuna ja vastustaa siirtoa.

Hallituksen esitys tilintarkastuslautakunnan toiminnan siirtämisestä PRH:lle ei ole saanut laajaa kannatusta. Kaikki yritysjärjestöt esittävät toiminnan säilyttämistä Keskuskauppakamarissa. Myöskään valtiovarainministeriö ei kannata työ- ja elinkeinoministeriön kantaa, vaan katsoo, että pörssiyhtiöiden ja muiden yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen valvonnan tulisi olla finanssivalvonnassa.

“Kun edes valtionhallinnon sisällä ei lainvalmistelua ole koordinoitu, on selvää, että lainvalmistelu on keskeneräistä, eikä lakiesitys ole valmis hyväksyttäväksi. Kaiken huipuksi lainvalmistelu on tehty niin hätiköiden, ettei siinä ole huomioitu EU:n tänä vuonna hyväksymää tilintarkastussäännösten muutosta. Paremman sääntelyn periaatteet näyttävät jäävän haaveeksi”, Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa sanoo.

Siirto valtiolle kasvattaisi kokonaiskustannuksia

Keskuskauppakamari huomauttaa, että tilintarkastuslautakunnan siirto valtiolle kasvattaisi valtion virkamieskuntaa. Hallituksen esityksessä arvioidaan tarvittavan noin 16 henkilöä hoitamaan uutta tehtävää, kun Keskuskauppakamarin yhteydessä näitä tehtäviä hoitaa nykyisin 12 henkilöä. Lisäksi hallituksen esityksessä on arvioitu siirron aiheuttavan lähes miljoona euroa pelkästään kertaluontoisia organisointi- ja perustamiskustannuksia.

“Siirto lisäisi automaattisesti toiminnasta aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Jos kustannuksia vyörytetään tilintarkastajille, se tulee johtamaan myös yritysten maksurasituksen kasvuun”, Linnainmaa huomauttaa.

Tilintarkastajien tutkinto ja valvonta ovat olleet Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien hoidettavana vuodesta 1924 lukien. Toiminta on lakisääteinen julkinen tehtävä, jota tilintarkastuslautakunnassa työskentelevät hoitavat virkavastuulla.

“Nykyjärjestelmä toimii moitteetta. Mikään EU-sääntely tai kotimainen säännösympäristö ei edellytä toiminnan siirtämistä valtion viranomaisen hoidettavaksi. Nyt eduskunnalla on näytön paikka siitä, haluaako se paisuttaa valtion hallintoa ja lisätä kustannuksia vai sallia toimivan järjestelmän jatkumisen”, Linnainmaa painottaa.

Lisätietoja:

Leena Linnainmaa, p. 050 356 1183, leena.linnainmaa@chamber.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Multimedia

Multimedia