Yrityskauppalautakunta aloittaa toimintansa 1.9.2006 - SUOSITUKSIA YRITYSKAUPPATILANTEISIIN

Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakunta aloittaa toimintansa syyskuun alussa. Lautakunta on itsenäinen ja riippumaton toimielin, joka antaa suosituksia ja lausuntoja julkisiin ostotarjouksiin liittyen. Lautakunta on uusi Suomessa. Vastaavia itsesäätelyelimiä toimii nykyisin esimerkiksi Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa.

Lautakunnan tehtävänä on edistää hyvän arvopaperimarkkinatavan noudattamista ja ohjata yrityskauppatilanteissa noudatettavia yhtiöoikeudellisia menettelytapoja. Yrityskauppalautakuntaa koskevat lakimuutokset tulivat voimaan 1.7.2006 ja niillä laitetaan täytäntöön Euroopan unionin yritysostotarjousdirektiivi. Lautakunta antaa suosituksia ja lausuntoja menettelytavoista yrityskauppatilanteissa. Suositukset ja lausunnot voivat käsitellä esimerkiksi sitä, miten yhtiön johdon tulee menetellä ostotarjoustilanteessa, kuinka kohdeyhtiön tulee suhtautua kilpaileviin ostotarjouksiin tai millä keinoin yhtiö voi varautua meneillä oleviin tai tuleviin julkisiin ostotarjouksiin. Lisäksi yrityskauppalautakunta voi antaa hakemuksesta ratkaisusuosituksia yksittäisissä kysymyksissä. Lausuntoja yrityskauppalautakunnalta tulevat pyytämään esimerkiksi julkisen ostotarjouksen tekijän tai ostotarjouksen kohteena olevan yhtiön asiamiehet ja Rahoitustarkastus. Lautakunta koostuu puolueettomista asiantuntijoista Keskuskauppakamarin hallitus on tänään nimennyt yrityskauppalautakunnan puheenjohtajan sekä muut jäsenet syyskuun alusta alkavalle toimikaudelle. Jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunnan jäsenet edustavat laaja-alaisesti ja monipuolisesti eri alojen asiantuntemusta. Lain mukaan yrityskauppalautakunnan kahden jäsenen tulee edustaa osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeuden asiantuntemusta sekä rahoitusmarkkinoiden asiantuntemusta. Lisäksi kolme jäsentä nimetään arvopaperien liikkeeseenlaskijoita edustavien rekisteröityjen yhdistysten ehdotusten perusteella ja kaksi jäsentä nimetään sijoittajia edustavien rekisteröityjen yhdistysten ehdotusten perusteella. Yrityskauppalautakunnan puheenjohtaja: Professori Matti J. Sillanpää Varapuheenjohtajat: Varatuomari Birgitta Kantola, 1. varapuheenjohtaja Oikeustieteen lisensiaatti Juhani Erma, 2. varapuheenjohtaja Jäsenet (suluissa kunkin jäsenen henkilökohtaiset varajäsenet): KHT Anna-Maija Simola (Territory Business Development Leader, Partner, Transactions Leader Eija Kuittinen) Lakiasiainjohtaja Ilona Ervasti-Vaintola (Johtaja Marja Hanski) Professori Eva Liljeblom (Yritysjuridiikan professori Seppo Villa) Johtaja Kari Hietanen (Vice President, Assistant General Counsel Kaarina Ståhlberg) Lakiasiainjohtaja Juha Salonen (Lakiasiainjohtaja Harri Pynnä) Executive Director Tarja Tyni (Johtaja Joakim Åberg) Päälakimies Timo Kaisanlahti (Professori, apulaisjohtaja Matti Turtiainen) Partneri Kari Rytkönen (Tutkija Sari Lounasmeri) Lautakunnan sihteeri: Oikeustieteen kandidaatti Jaakko Turunen Lisätietoja: johtaja Pentti Mäkinen, Keskuskauppakamari (09) 6969 6626, GSM 050 500 2584 Lautakunnan sihteeri, lakimies Jaakko Turunen, Keskuskauppakamari (09) 6969 6644, GSM 040 552 7663

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA