11 000 henkilöä eläkkeelle kunta-alalta vuonna 2004

Vuonna 2004 kunta-alalta siirtyi eläkkeelle 10 998 henkilöä, mikä on yli 1 000 henkeä enemmän kuin vuonna 2003. Alkaneiden osa-aikaeläkkeiden määrä jatkoi kuitenkin reipasta laskuaan. Vuonna 2004 uusia osa-aikaeläkkeitä alkoi 675, kun niitä edellisvuonna alkoi hieman yli 1 600 ja vuonna 2002 melkein 4 100. Vanhuuseläkkeille siirtyneiden määrä lisääntyi selvästi eniten, yhteensä vanhuuseläkkeille siirtyi 4 747 henkilöä. Vuotta aiemmin vanhuuseläkkeille siirtyneitä oli alle 3 700, joka olikin selvästi alle trendin, esimerkiksi vuonna 2002 siirtyneitä oli 4 849. Tämä johtui siitä, että ennen vuotta 2003 vanhuuseläkkeelle siirtyneiden yleinen vanhuuseläkeikä oli vielä 63 vuotta. Vuonna 1940 ja sen jälkeen syntyneiden vanhuuseläkeiät ovat korkeammat, ja heistä monet siirtyivät vanhuuseläkkeelle viime vuonna. Työkyvyttömyyseläkkeille siirtyneiden määrä nousi 4 737 henkilöön – lisäystä edellisvuotisesta oli 269 henkilöä eli 6 prosenttia. Työkyvyttömyyseläkkeitä ovat työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläke, kuntoutus- ja osakuntoutustuki sekä yksilöllinen varhaiseläke. Työttömyyseläkkeelle siirtyi reilut puolitoistatuhatta henkilöä, mikä on melkein 300 vähemmän kuin edellisvuonna. Sekä vanhuuseläkkeille että työkyvyttömyyseläkkeille siirtyneiden henkilöiden määrien kasvu johtuu pääasiassa vakuutettujen, varsinkin suurten ikäluokkien, vanhenemisesta. Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä Vuonna 2004 kaikkien kunta-alalta siirtyneiden keski-ikä oli 58,1 vuotta, mikä on 0,6 vuotta enemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin keski-ikä notkahtikin selvästi nousevan trendin alapuolelle. Keski-iän silloinen notkahdus johtui pitkälti siitä, että vanhuuseläkkeelle siirtyneiden osuus kaikista eläkkeelle siirtyneistä putosi huomattavasti. Vanhuuseläkkeille siirtyneiden keski-ikä nousi 0,6 vuotta 62,1 vuoteen. Keski-iän nousua lisäsi se, että 63- ja varsinkin 64-vuotiaana vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä lisääntyi edellisvuotiseen nähden. Työkyvyttömyyseläkkeille siirtyneiden keski-ikä oli 53,5 vuotta, nousua edelliseen vuoteen verrattuna on 0,5 vuotta. Työttömyyseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli tyypillisesti vähän yli 60 vuotta. Osa-aikaeläkkeen aloittaneiden keski-ikä nousi ikärajamuutoksen seurauksena yli vuodella 59,4 vuoteen. Lisätietoja antaa: tilastosuunnittelija Heikki Taulu puhelin 010 314 2727 tai sähköposti tilastot@keva.fi

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit