471 000 eläkevakuutettua kunta-alalla vuonna 2003

471 000 eläkevakuutettua kunta-alalla vuonna 2003 Kuntien eläkevakuutuksessa oli vakuutettuna vuoden 2003 lopussa 471 095 kunta-alan työntekijää. Vakuutettujen määrä jatkoi kasvuaan ja lisäys edellisvuodesta oli yli 7 100 henkilöä eli reilut 1,5 %. Vakuutettujen keski-ikä vuoden 2003 lopussa oli noin 44,7 vuotta. Edeltäneeseen vuoteen verrattuna keski-ikä nousi jälleen, nyt hieman yli 0,3 vuodella. Kunta-alan suurimpia ammattiryhmiä ovat terveydenhuollon ammatit, joissa työskentelevien määrä lisääntyi yli 3 500 henkilöllä. Sivistysalan ammateissa työskentelevien määrä lisääntyi suhteellisesti eniten ja sivistysalalla on myös keskimäärin nuorimmat työntekijät. Keskimäärin vanhimmat työntekijät löytyvät yleiseltä ja sosiaalialalta. Teknisen alan työsuhteet vähenivät vuoden 2003 aikana. Sairaanhoitajat on edelleen kunta-alan suurin ammattiryhmä yli 36 000 vakuutetullaan, lisäystä tuli vuoden 2003 aikana puolisentoista tuhatta henkilöä. Eniten vuoden aikana kasvoivat perus- ja lähihoitajien sekä henkilökohtaisten avustajien ammattiluokat; näissä vakuutettujen määrän kasvu oli yhteensä yli 4 000 henkilöä. Vuoden aikana eniten pieneni kodinhoitajien ja kotiavustajien ammattiluokka, yli tuhannella henkilöllä. Lisätietoja antaa: tilastosuunnittelija Heikki Taulu puhelin 010 314 2727 tai sähköposti tilastot@keva.fi Kuntien eläkevakuutus on vakuutettujen määrällä ja maksutulolla mitattuna Suomen suurin eläkelaitos. Kuntien eläkevakuutus huolehtii kunta-alan henkilöstön työeläketurvasta ja sen rahoituksesta. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/24/20040924BIT20590/wkr0001.pdf Kuntien eläkevakuutuksen vakuutetut 31.12.2003 taulukot http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/24/20040924BIT20590/wkr0011.pdf 471 000 eläkevakuutettua kunta-alalla vuonna 2003

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.