Eläkeuudistuksen toteutuminen alkuvuoden merkittävin tapahtuma Kuntien eläkevakuutukselle

Eläkeuudistuksen toteutuminen alkuvuoden merkittävin tapahtuma Kuntien eläkevakuutukselle Toimitusjohtaja Simo Lämsä toteaa Kuntien eläkevakuutuksen toiminnan sujuneen tammi-kesäkuussa 2004 tavoitteiden mukaisesti. Merkittävin tapahtuma alkuvuoden aikana oli kunta-alan eläkeuudistuksen eteneminen ja hyväksyminen eduskunnassa. Kuntien eläkevakuutuksen maksutulo ja eläkemeno kasvoivat vuoden 2004 alkupuoliskolla ennakoitua tahtia ja sijoitustoiminnan tuotto oli 3,6 %. Jäsenyhteisöjen - kaupunkien, kuntien, kuntayhtymien sekä niiden omistamien yhdistysten ja osakeyhtiöiden - yhteenlaskettu KuEL-palkkasumma oli tammi-kesäkuussa 5,3 miljardia euroa, mikä oli runsaat 5 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Jäsenyhteisöjen palveluksessa työskenteli noin 473 000 kunnallisen eläketurvan piiriin kuuluvaa henkilöä. Maksutuloa kertyi 1,5 miljardia euroa, noin 6,5 % enemmän kuin edellisvuoden vertailujaksona. Eläkkeitä maksettiin 1,1 miljardia euroa, kasvua 6,5 %. Jakson lopussa eläkettä sai noin 282 500 henkilöä. Uusia eläkehakemuksia ratkaistiin noin 11 560, mikä on runsaan neljänneksen vähemmän kuin viime vuoden vertailujaksolla. Hakemusten väheneminen johtui ennen kaikkea viimeisen laitoksen periaatteesta, joka otettiin käyttöön kaikissa eläkejärjestelmissä vuoden alussa. Siinä eläkkeenhakija lähettää eläkehakemuksen ainoastaan viimeisen työsuhteen eläkelaitokseen ja tämä huolehtii mahdollisten muiden eläkelakien mukaisten tietojen hakemisesta ja yhdistämisestä eläkepäätökseen. Sijoitussalkun markkina-arvo nousi vuodenvaihteen 13,8 miljardista eurosta 14,9 miljardiin euroon eli 7 %. Osakesijoitusten osuus sijoituksista oli 30.6. markkina-arvoilla mitattuna 45 %, korkosijoitusten 43 %, kiinteistöjen 8 % ja vaihtoehtoisten sijoitusten - lähinnä pääomasijoitusrahastojen - 4 %. Kaikista sijoituksista 77 % oli ulkomaisia sijoituksia. Sijoitusten markkina-arvoinen kokonaistuotto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 3,6 %. Korkosijoitusten tuotto oli 1,6 % ja osakesijoitusten tuotto 5,8 %. ********* Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Simo Lämsä, puhelin 010 314 2207, ja talousjohtaja Tom Kåla, puhelin 010 314 2211. Kuntien eläkevakuutus on Suomen suurin eläkelaitos, joka vastaa yli 755 000 henkilön työeläkkeistä ja niiden rahoituksesta. Kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöjä ovat kaikki Suomen kaupungit, kunnat ja kuntayhtymät sekä valtaosa kunnallisista yhdistyksistä ja osakeyhtiöistä. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/24/20040824BIT20830/wkr0001.pdf Kuntien eläkevakuutus osavuosikatsaus

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit