Kelan henkilöstön eläkkeet Kevan hoidettavaksi vuodenvaihteessa

 

Kansaneläkelaitoksen henkilöstön niin sanottujen toimisuhde-eläkkeiden hoitaminen siirtyy Kevan vastuulle 1.1.2012 alkaen. Muutos koskee Kelassa työskenteleviä tai työskennelleitä henkilöitä. Kelalla on noin 6 000 työntekijää ja 5 800 eläkkeensaajaa.

Muutos vaikuttaa Kelassa työskenteleviin henkilöihin siten, että he asioivat eläkeasioissa vuoden alusta alkaen Kevassa. Keva käsittelee jatkossa Kelan palveluksessa olevien henkilöiden eläkehakemukset, tekee eläkepäätökset, hoitaa asiakasneuvonnan ja otepalvelun. Myös ammatillisen kuntoutuksen palvelut saa jatkossa Kevasta.

Kelan henkilöstön eläkkeet maksetaan tammikuusta 2012 alkaen Kevan maksujärjestelmästä. Eläkkeiden maksupäivä säilyy entisellään.

Kelan pääjohtaja Liisa Hyssälä kertoo, ettei muutos vaikuta Kelan henkilöstön työeläkejärjestelmän rahoitukseen tai eläkerahastointiin, vaan nämä toiminnot jatkuvat nykyiseen tapaan erillisinä.

- Oman henkilöstönsä työeläkelaitoksena Kela on ollut pieni toimija, joten osallistumalla julkisen sektorin integraatioon on haettu kustannustehokasta ratkaisua. Samalla halutaan myös varmistaa toiminnan nykyinen hyvä laatu, Liisa Hyssälä korostaa.

- Tämä on luonteva jatko vuosi sitten toteutetulle valtion eläkeasioiden siirrolle Kevaan. Muutoksen tavoitteena on saada aikaan kustannussäästöjä muun muassa tietojärjestelmien kehittämisessä ja ylläpidossa, sillä julkisten alojen eläkejärjestelmät ovat varsin samankaltaisia, toteaa Kevan toimitusjohtaja Merja Ailus.

Keva vastaa vuoden 2012 alusta lähes koko julkisen sektorin eläkeasioista

Keva vastaa vuoden 2012 alusta lähes koko julkisen sektorin eli yhteensä noin 1,3 miljoonan työntekijän ja eläkkeensaajan eläkeasioista. Valtion eläkeasioiden hoito siirtyi Kevaan vuoden 2011 alusta ja evankelis-luterilaisen kirkon eläkeasioiden hoito siirtyi Kevalle vuoden 2010 alusta alkaen.

Lisätietoja antavat

Henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen, Kela, puh: 020 63 41641 tai 050 329 0748

Johtaja Pertti Männistö, Keva, puh. 020 614 2323 tai 040 528 8482

 

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Sijoitusomaisuutemme on noin 27,9 miljardia euroa (30.9.2011). Palveluksessamme on noin 540 henkilöä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit