Keva uudistaa merkittävästi johtamistaan – uuden toimitusjohtajan haku alkaa

Kevan hallitus päätti tänään kokouksessaan esittää valtuuskunnalle uudistetun johtosäännön hyväksymistä. Kevan valtuuskunta käsittelee uudistettua johtosääntöä ensi viikon torstaina 13. maaliskuuta. Samassa kokouksessa valtuuskunta päättää uuden toimitusjohtajan hakuprosessin käynnistämisestä. Keva on myös aloittanut laajamittaisen ja pitkäjänteisen johtamisen kehittämisen ja uudistaa organisaatiotaan.

Johtosäännön hyväksymisen jälkeen Kevan hallitus päättää uudesta toimintasäännöstä. Toimintasääntöön siirrettäisiin nykyisestä johtosäännöstä päätösvaltuuksia koskevia asioita ja sen myötä vastuut ja johtamisrakenteet uudistuvat sekä selkeytyvät. Johtosääntö mahdollistaa jatkossa myös hallituksen valiokunnat, kuten tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnat. Samoin toimitusjohtajan ja hallituksen työnjakoa täsmennetään. Kevan hallitus päättää jatkossa nykyistä tarkemmalla tasolla Kevan merkittävistä hankinnoista ja määrittää aiempaa tarkemmin esimerkiksi edustamisen yleiset periaatteet.

Sääntöjen uudistamisen myötä hyvän hallinnon -periaatteet Kevassa vahvistuvat, kun Keva ottaa käyttöön muun muassa ns. yksi yli -periaatteen nykyistä kattavammin.

Sääntöjen uudistamisen lisäksi Keva on käynnistänyt laajamittaisen johtamisjärjestelmän ja -kulttuurin uudistamistyön. Työn suuntaviivoja on haettu myös Kevan henkilöstölle järjestetyissä työpajoissa.

Rakenteen ja johtamisjärjestelmän uudistustyöllä pyritään myös tehostamaan Kevan uuden strategian toimeenpanoa. Uudella rakenteella vahvistetaan asiakaskeskeistä toimintaa ja tehokasta kokonaisuuden hallintaa sekä selkeyttä ja virtaviivaisuutta. Uudella rakenteella luodaan myös perustaa avoimelle ja uudistuvalle organisaatiokulttuurille ja hyvälle johtamiselle.

Kevan hallituksen puheenjohtajan Laura Rädyn mukaan nyt tehtävät uudistukset tuovat selkeyttä vastuisiin ja johtamiseen sekä tekevät Kevan toiminnan nykyistä läpinäkyvämmäksi.

- Sääntöuudistusten lisäksi on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota johtamis- ja organisaatiokulttuuriin Kevassa. Näiden muuttaminen vaatii kaikissa organisaatioissa pitkäjänteistä työtä. Nyt tämä työ on Kevassa käynnistynyt.

- Kevan täytyy olla jatkossa avoin ja läpinäkyvä, koska Kevan vastuu julkisen alan eläkeasioiden hoitajana ja keskeisenä työeläkekentän toimijana on merkittävä. Luottamus Kevaan vahvistuu vain hyvin hoidettujen perustehtävien sekä avoimen toiminnan kautta. Kohtuullisuuden ja Kevan arvojen mukaisen toiminnan tulee näkyä ja olla arjen työssä mukana.

Vt. toimitusjohtaja Pekka Alasen mukaan nyt on hyvä hetki katsoa hallituksen toimeksiannon mukaisesti Kevan toimintaa kokonaisuudessaan. Keskeistä huomiota on syytä kiinnittää Kevan johtamisjärjestelmään ja vastuihin.

Lisätietoja:

Kevan hallituksen puheenjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty, puh. 040 522 6845

Kevan vt. toimitusjohtaja Pekka Alanen, puh. 0500 206 052

***

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Sijoitusomaisuutemme on noin 37,9 miljardia euroa (31.12.2013). Palveluksessamme on noin 520 henkilöä.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit