Kevan osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2012: Kevan sijoitukset tuottivat erinomaisesti

Kevan tammi-syyskuun sijoitusten tuotto oli 10,2 prosenttia. Sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 33,3 miljardia euroa. Omaisuuslajeista noteeratut osakkeet tuottivat parhaiten, 14,0 prosenttia.

Kevan toimitusjohtajan Merja Ailuksen mukaan kuluva vuosi on ollut menestyksekäs Kevan sijoitustoiminnassa.

- Sijoitustulostamme voi pitää erinomaisena. Mielessä on kuitenkin pidettävä lukuisat epävarmuustekijät sijoitusympäristössä. Niinpä olemme kiinnittäneet erityistä huomiota sijoitustemme riskienhallintaan ja olemme esimerkiksi useaan otteeseen laskeneet osakesalkkumme riskitasoa, Ailus kertoo.

Sijoitustoiminnan markkina-arvoinen tuotto oli tammi-syyskuussa 10,2 %. Noteerattujen osakkeiden ja osakerahastojen tuotto oli 14,0 %. Korkosijoitukset tuottivat 8,8 % ja kiinteistösijoitukset (mukaan lukien kiinteistörahastot) 3,6 %. Pienemmistä omaisuuslajeista pääomasijoitusten tuotto oli 8,0 %, hedgerahastojen 7,3 % ja hyödykesijoitusten 4,9 %.

Korkosijoitusten osuus Kevan koko markkina-arvoisesta sijoitusvarallisuudesta oli 47,1 %, noteerattujen osakkeiden ja osakerahastojen 37,8 % ja kiinteistösijoitusten 7,7 %. Pääomasijoitusten osuus oli 4,8 %, hedgerahastojen 2,2 % ja hyödykesijoitusten 0,3 %.

Sijoitusjohtaja Ari Huotarin mukaan vuosi on sijoitusten suhteen ollut tähän mennessä huomattavasti alkuperäisiä odotuksia parempi.

- Keskuspankkien yleinen höveliys ja etenkin Euroopan keskuspankin lupaukset euron tukemisesta ovat nostaneet riskipitoisempien sijoitusten tuottoja. Edessä oleva talvi ei kuitenkaan tule olemaan pelkkää myötätuulta markkinoilla, vaan tulemme näkemään myös levottomia jaksoja, Huotari arvioi.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Merja Ailus, puh. 020 614 2201
Sijoitusjohtaja Ari Huotari, puh. 020 614 2205
Talousjohtaja Tom Kåla, puh. 020 614 2211

Tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Sijoitusomaisuutemme on noin 33,3 miljardia euroa (30.9.2012). Palveluksessamme on noin 520 henkilöä.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit