Kevan toimitusjohtajan paikka hakuun

Kevan valtuuskunta päätti tänään Kevan toimitusjohtajan viran hausta. Toimitusjohtajan paikka tulee haettavaksi huomenna perjantaina. Hakuaika kestää 4. huhtikuuta saakka. Valtuuskunta valitsee uuden toimitusjohtajan 20. toukokuuta.

Toimitusjohtaja vastaa Kevan toiminnasta ja taloudesta. Haettavan toimitusjohtajan hakukriteereinä ovat muun muassa eläkealan ja työeläkejärjestelmän sekä julkisen sektorin ja sijoitustoiminnan tuntemus. Lisäksi häneltä odotetaan muun muassa vahvaa johtamiskokemusta ja hyvää suhdeverkostoa.

Valtuuskunta haluaa Kevan toimitusjohtajan aseman rinnastuvan nykyistä selvemmin kunnanjohtajan asemaan. Tästä syystä valtuuskunta päätti esittää sosiaali- ja terveysministeriölle kunnallisen eläkelain muuttamista. Ehdotuksen mukaan toimitusjohtajan irtisanomisperusteet muutettaisiin vastaamaan kunnanjohtajan irtisanomisperusteita. Lisäksi meneillään olevan kuntalain muuttamista vastaavasti johtamissopimuksesta olisi maininta jatkossa myös kunnallisessa eläkelaissa.

Valtuuskunta hyväksyi myös Kevan uuden johtosäännön, joka tulee voimaa 1. toukokuuta.

Lisätietoja:
valtuuskunnan puheenjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja Harri Jokiranta,
p. 040 774 8402

hallituksen puheenjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty,
p. 040 522 6845

Lisää keva.fi:ssä:
Keva uudistaa merkittävästi johtamistaan (tiedote 5.3.): www.keva.fi/fi/tietoa_meista/uutiset/Sivut/Keva_uudistaa_merkittavasti_johtamistaan_uuden_toimitusjohtajan_haku_alkaa.aspx

***

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Sijoitusomaisuutemme on noin 37,8 miljardia euroa (31.12.2013). Palveluksessamme on noin 520 henkilöä.

Liitteet & linkit