Kevan valtuuskunta ei pidä eläkemaksun tilapäistä alentamista aiheellisena

Kevan valtuuskunta käsitteli Rautavaaran kunnan aloitteen, jossa ehdotettiin eläkemaksun tilapäistä alentamista vuosina 2014-2016. Valtuuskunta päätti olla alentamatta eläkemaksua eikä pitänyt alennusta perusteltuna eläkejärjestelmän rahoituksen näkökulmasta.

Jos eläkemaksua alennettaisiin tilapäisesti, olisi maksutasoa nostettava pysyvästi vuodesta 2017 lukien 30,15 prosenttiin palkkasummasta. Se tarkoittaisi 0,25 prosenttiyksikön korotusta nykyisten rahoituslaskelmien mukaiseen kestävään maksutasoon. Käytännössä vuonna 2017 eläkemaksuja pitäisi nostaa kahdella prosenttiyksiköllä ja korotus olisi hankala toteuttaa, jos kuntatalous ei ole erittäin vahvassa kunnossa jo vajaan kolmen vuoden kuluttua.

Alennus tarkoittaisi sitä, että kunnallisen eläkejärjestelmän vuotuiset hoitokulut pitäisi kattaa rahaston varoista samaan aikaan kuin sijoitustuotot menetettäisiin. Esityksen vaikutus rahastoon ilman sijoitustuottoja olisi noin 1,66 miljardia euroa.

Tilapäinen alennus aiheuttaisi nykyrahassa noin 3,2-kertaiset eli noin 5,24 miljardin euron kustannukset tuleville ikäluokille.

Kunnallisen eläkejärjestelmän palkkasumman kasvu hidastui jo vuonna 2013. Kuntien toimintaympäristön uudistukset ja maltillinen palkkaratkaisu voivat johtaa palkkasumman erittäin hitaaseen kasvuun tai jopa sen pienentymiseen.

Rautavaaran kunta teki Kevan valtuuskunnalle 17.2. 2014 esityksen, että eläkemenoa korkeamman eläkemaksun perimisestä luovuttaisiin tilapäisesti vuosina 2014­­­­-2016. Perusteluna on kuntien heikko taloustilanne.

Esitys on samansisältöinen kuin Joensuun kaupungin viime vuoden lokakuussa tekemä. Kevan valtuuskunta päätti 4.12. kokouksessaan, ettei esitys anna aihetta toimenpiteisiin.

Lisätiedot:

vt. toimitusjohtaja  Pekka Alanen p. 020 6142201 tai

johtaja, rahoitussuunnittelu Allan Paldanius p. 020 6142406 tai 040 5483520

***

Lisätietoja kunnallisista eläkemaksuista: https://www.keva.fi/fi/tyonantajille/elakemaksut/kunta/Sivut/Default.aspx

***

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Sijoitusomaisuutemme on noin 37,8 miljardia euroa (31.12.2013). Palveluksessamme on noin 520 henkilöä.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit