Kevan valtuuskunta päätti kunta-alan työnantajien eläkemaksuista vuodelle 2012

Kunta-alan työnantajien keskimääräinen eläkemaksu säilyy vuonna 2012 tämän vuoden tasolla. Palkkaperusteinen eläkemaksu nousee 16,35 prosenttiin. Työnantajan vastuulla oleva eläkemenoperusteinen maksu on keskimäärin 6,25 prosenttia. Varhaiseläkemenoperusteinen maksu säilyy viimevuotisella tasolla, joka on 1,0 prosenttia palkkasummasta. Kevan valtuuskunta vahvisti 9. joulukuuta kunta-alan työnantajien eläkemaksut vuodelle 2012.

Yksityisalojen eläkemaksun kanssa vertailukelpoinen työnantajan maksu on kunta-alalla vuonna 2012 keskimäärin 17,35 prosenttia palkoista. Se vastaa yksityisalojen keskimääräistä työnantajamaksua. Kevan tavoitteena on pitää työnantajan palkkaperusteinen maksu ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu keskimäärin yksityisalojen vastaavien maksujen tasolla.

Kuntatyöntekijältä perittävä eläkemaksu nousee keskimäärin alle 53-vuotiailla 5,15 prosenttiin ja yli 53-vuotiailla 6,50 prosenttiin. Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt palkansaajan maksusta 10.11.2011.

Keva ohjeistaa kuntatyönantajia ensi vuoden eläkemaksuista yleiskirjeessään 5/2011, joka ilmestyy viikolla 50.

Keskeiset muutokset:

  • Työnantajan palkkaperusteinen eläkemaksu nousee 0,25 prosenttiyksikköä. Vuonna 2012 maksu on 16,35 % työntekijöiden KuEL-palkoista.
  • Palkansaajan maksu nousee alle 53-vuotiailla 0,45 prosenttiyksikköä 5,15 prosenttiin ja yli 53-vuotiailla 0,5 prosenttiyksikköä 6,5 prosenttiin.
  • Varhaiseläkemenoperusteisen maksun (varhe-maksu) määrä suhteessa KuEL-palkkasummaan säilyy 1,0 prosentissa. Maksun kokonaismäärä on 160 miljoonaa euroa eli 7 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2011.
  • Eläkemenoperusteisen maksun määrä suhteessa KuEL-palkkasummaan laskee 0,25 prosenttiyksikköä. Maksun kokonaismäärä on 1 001 miljoonaa euroa eli 9 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2011.

Lisätietoja

talousjohtaja Tom Kåla,
puh. 020 614 2211, 040 772 7832

johtaja, rekisteri- ja maksuosuudet Jarmo Helminen
puh. 020 614 2387, 0400 407 152

aktuaarijohtaja Allan Paldanius,
puh. 020 614 2406, 040 548 3520

 

Keva huolehtii kunta-alan, valtion ja kirkon henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeidenrahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Sijoitusomaisuutemme on noin 27,9 miljardia euroa (30.9.2011). Palveluksessamme on noin 540 henkilöä.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit