Kunnat tyytyväisiä Kevan toimintaan

 

Yli puolet Kevan asiakastyytyväisyystutkimukseen vastanneista jäsenyhteisöistä antaa Kevalle sen toiminnasta kiitettävän arvosanan. Toukokuussa toteutetussa kuntatyönantajien asiakastyytyväisyystutkimuksessa 95 prosenttia vastaajista antoi Kevalle vähintään arvosanan hyvä.  Vastaava luku kaksi vuotta sitten oli 88 prosenttia.

Tyytyväisimpiä olivat eläkeasiamiehet sekä talous- ja rahoitusjohtajat, henkilöstö- ja ylimmän johdon seuratessa hieman perässä.  Kevan jäsenyhteisöistä kaupunkien ja kuntayhtymien vastaajat olivat hieman kuntien ja osakeyhtiöiden vastaajia tyytyväisempiä.
Muutosten ennakoinnissa ja palveluissa onnistuttu
Asiakastyytyväisyyden kehittymisessä on myönteinen trendi. Lähes kaksi vastaajaa kolmesta katsoi, että Kevan toiminta on viimeisten kahden vuoden aikana parantunut. Eniten tyytyväisyys on noussut Pohjois-Suomessa, keskikokoisissa organisaatioissa sekä kuntayhtymien johtajien keskuudessa.

Lähes 70 prosenttia vastanneista katsoi, että Kevan on ennakoinut kuntien toimintaympäristön muutoksia vähintään hyvin. Kaksi kolmesta vastaajasta arvioi puolestaan Kevan vastanneen kuntien palvelutarpeeseen vähintään hyvin.

Yhteistyö toimii
Kunnat katsovat myös yhteistyön Kevan kanssa sujuvan hyvin. Joka neljäs vastaaja arvioi yhteistyön onnistuvan erinomaisesti ja 65 prosenttia hyvin.

Valtiokonttorista Kevaan siirtyneiden eläketoimintojen katsottiin sujuneen hyvin. Muutosta pidettiin suuntana parempaan, ja siitä on vastaajien mielestä tiedotettu riittävästi: yhdeksän vastaajaa kymmenestä arvioi tiedottamista olleen vähintään kohtalaisesti.

Vastaajat pitävät Kevaa luotettavana sekä tehokkaana julkisen sektorin eläketoimijana ja palvelevana yhteistyökumppanina.

Työhyvinvointiin ja työkyvyttömyyskustannuksiin liittyviä teemoja tulisi kuntatyönantajien mielestä painottaa Kevan toiminnassa. Erilaisten toimintamallien kehittäminen ja toisaalta strategisen toiminnan vahvistaminen saivat myös merkittävästi kannatusta.

Tutkimuksessa otoksena oli puolet Kevan jäsenyhteisöistä, joissa  kysely osoitettiin eläkeasiamiehille, henkilöstöjohtajille, talous- ja rahoitusjohtajille sekä ylimmälle johdolle. Internet-kyselyyn vastasi yhteensä 398 henkilöä, jolloin vastausprosentiksi muodostui 44.

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Päivi Antila-Asplund
p. 0206 14 2762, 0400 546 621

 

Keva huolehtii kunta-alan, valtion ja kirkon henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Sijoitusomaisuutemme on noin 28,9 miljardia euroa (31.3.2011). Palveluksessamme on noin 540 henkilöä.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.