Kunta-alan työeläkevakuutettujen määrä kasvoi 10 000 hengellä vuonna 2007 - vakuutettuja lähes puoli miljoonaa

Kunta-alan työeläkevakuutettujen määrä kasvoi merkittävästi vuonna 2007. Edellisvuoteen verrattuna kunnallisen eläkelain (KuEL) mukaan vakuutettujen työntekijöiden määrä nousi yli 9 500 henkilöllä.

Vakuutettujen lukumäärä lisääntyi eniten terveysalalla. Ammattitasolla eniten kasvoi maatalouslomittajien määrä. Maatalouslomittajat siirtyivät kunnallisen eläketurvan piiriin lakimuutoksen myötä. Ennen vuotta 2007 osa kunnallisista työsuhteista vakuutettiin yksityisellä sektorilla LEL:n tai TaEL:n piirissä.

Vakuutettujen keski-ikä oli vuoden 2007 lopussa 45,1 vuotta. Keski-ikä nousi 0,1 vuodella edellisestä vuodesta.

Perus- ja lähihoitajien määrä kasvoi 8 prosenttia

Henkilöstö kasvoi lukumäärällisesti eniten terveysalalla, jossa perus- ja lähihoitajien määrä nousi 8 prosenttia ja sairaanhoitajien määrä 3 prosenttia. Perus- ja lähihoitajia sekä sairaanhoitajia oli vuoden 2007 lopussa yhteensä yli 84 000.

Suhteellisesti eniten kunta-alan vakuutettujen määrä nousi sivistysalalla. Kasvu on rakenteellista ja johtuu siitä, että valtion eläkelain piiriin kuuluvat peruskoulujen ja lukioiden opettajat siirtyvät asteittain kunnallisen eläkelain piiriin. Opettajien määrä KuEL:n piirissä on kasvanut vuosittain noin 2 000 hengellä vuodesta 1999 lähtien.

Maatalouslomittajat siirtyivät kunta-alan eläketurvan piiriin

Ammattitasolla suhteellisesti suurin muutos tapahtui KuEL-vakuutettujen maatalouslomittajien määrässä, joka nousi 30 prosenttia.

Nousu johtuu lakimuutoksesta, jonka myötä kunnalliset LEL-työntekijät (esim. metsä,- maatila- ja puutarhatalouden tehtävissä työskentelevät) siirtyivät kunnallisen eläkelain piiriin. Tämän muutoksen myötä KuEL-vakuutettujen maatalouslomittajien määrä nousi 1 500 hengellä. Kaiken kaikkiaan maatalouslomittajien lukumäärä oli vuoden 2007 lopussa runsaat 6 200 henkeä.

Vakuutettujen keski-ikä 45,1 vuotta

Kunta-alan työeläkevakuutettujen keski-ikä oli vuoden 2007 lopussa 45,1 vuotta. Keski-ikä nousi 0,1 vuodella edellisestä vuodesta. Tällä hetkellä yli kolmasosa kuntatyöntekijöistä on 50-vuotiaita tai sitä vanhempia. Vanhuuseläkkeelle siirtyvien määrä tulee nousemaan rajusti lähivuosina.

Lisätietoja antaa:
tilastosuunnittelija Katinka Lybäck, puh. 020 614 2727 tai sähköposti tilastot@keva.fi

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.