Kuntajohtajille oma kehityskeskusteluopas: Kuntajohtajien kehityskeskustelut vieläkin harvinaisia

Kehityskeskustelut ovat yleisiä työpaikoilla, mutta kuntajohtajien keskuudessa ne ovat vieläkin harvinaisia ja käytännöt kirjavia.

Kuntien eläkevakuutus tuotti yhteistyössä Suomen Kuntajohtajat ry:n kanssa kuntajohtajille kehityskeskusteluoppaan, joka on ensimmäinen opas kuntajohtajan oman kehityskeskustelun tueksi. Opas sisältää käytännön neuvoja, välineitä ja malleja paitsi kuntajohtajan ja poliittisen johdon kehityskeskusteluihin myös kunnan johtoryhmien ryhmäkehityskeskusteluihin.

Ajatus oppaasta syntyi Kuntien eläkevakuutuksen toteuttamien kuntajohtajien työhyvinvoinnin työpajojen ja kuntajohtajien työhyvinvointitutkimuksen pohjalta. Työhyvinvointitutkimus osoitti, että kuntajohtajat kaipaavat luottamushenkilöiltä enemmän tukea työhönsä. Kehityskeskustelu poliittisten päättäjien kanssa auttaisi kuntajohtajaa keskittymään paremmin strategisiin tehtäviinsä, ja näin kunnanjohtaja saisi työrauhan. Johtamiskulttuuri vaikuttaa oleellisesti kuntajohtajan työn mielekkyyteen ja houkuttelevuuteen.

Kunnan johtaminen on poliittisen ja ammatillisen johtamisen yhteistyötä. Kehityskeskustelutilanteessa tarvitaan osaamista, halua ja kykyä aidosti kehittää kuntaa kokonaisuutena sekä tukea kuntajohtajaa.

- Kuntajohtajien kehityskeskustelu on haasteellinen. Pöydän toisella puolella ovat poliittiset luottamushenkilöt ja heitä saattaa olla useita. Entä jos luottamushenkilöllä on kaksoisrooli sekä poliittisena vaikuttajana että kunnan työntekijänä, pohtii kehittämisasiantuntija Eeva-Liisa Nurmi Kuntien eläkevakuutuksesta.

Kuntajohtajan johtajasopimus luo hyvän perustan kehityskeskustelulle. Johtajasopimuksessa sovitaan kehityskeskustelun periaatteista, rooleista ja muun muassa siitä, miten kuntajohtajan kehittymistarpeita käsitellään. Kehityskeskustelussa on tärkeää asettaa riittävän konkreettisesti tavoitteet ja mittarit kuntajohtajan työlle. Näin myös oikeudenmukainen arviointi on mahdollista.

Oppaan käsikirjoittaja on konsultti Anneli Valpola. Joukko kuntajohtajia on ollut mukana oppaan valmistelussa.

Lisätiedot
kehittämisasiantuntija Eeva-Liisa Nurmi, puh. 020 614 2272 ja
kehittämispäällikkö Taina Tuomi, puh. 040 7432 491

Opas on luettavissa pdf-muodossa internet-sivuillamme www.kuntatyokunnossa.fi

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit