Kuntien eläkevakuutuksella 475 000 vakuutettua vuonna 2004

Kuntien eläkevakuutuksessa oli vakuutettuna vuoden 2004 lopussa 475 401 kunta-alan työntekijää. Vakuutettujen määrä jatkoi kasvuaan, ja lisäys vuoden 2004 aikana oli reilut 4 300 henkilöä eli hieman vajaan prosentin.

Vakuutettujen keski-ikä oli vuoden 2004 lopussa 45,0 vuotta. Kuten aiempinakin vuosina keski-ikä nousi myös vuonna 2004, nyt hieman alle 0,3 vuodella. Terveys- ja sosiaalialan tehtävissä työskentelee yli puolet kunnallisen eläkelain mukaan vakuutetuista. Sivistysalan ammateissa työskentelevien määrä lisääntyi suhteellisesti eniten, 3,1 %. Sivistysalalla on myös keskimäärin nuorimmat työntekijät, mutta tämä selittyy osittain sillä, että ikääntyneet peruskoulujen ja lukioiden opettajat on vakuutettu valtion eläkelain mukaan. Keskimäärin vanhimmat työntekijät ovat yleisellä ja sosiaalialalla. Yleisellä alalla on lähinnä hallinnollisen työn ja toimistotyön tekijöitä. Teknisen alan työsuhteet vähenivät vuoden 2004 aikana kuten edellisenäkin vuonna. Suurimmaksi ammattiryhmäksi vuoden 2004 aikana nousi henkilökohtaiset avustajat, yli 37 500 vakuutettua, lisäystä yli 1 900 henkilöä. Eniten pieneni sairaala- ja hoitoapulaisten ammattiryhmä, yli 1 200 henkilöllä. Tiedotteeseen liittyvät taulukot löytyvät alla olevasta pdf-tiedostosta. Lisätietoja antaa: tilastosuunnittelija Heikki Taulu puhelin 010 314 2727 tai sähköposti tilastot@keva.fi

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.