Kuntien eläkevakuutuksen osavuosikatsaus: Eläkkeensaajia kunta-alalla jo yli 300 000

Kunta-alan henkilöstön työeläketurvasta ja sen rahoituksesta huolehtivan Kuntien eläkevakuutuksen ensimmäinen vuosipuolisko oli eläkeratkaisutoiminnan kannalta vilkas. Eläkkeensaajia oli kunta-alalla ensimmäistä kertaa yli 300 000 – kesäkuun lopussa eläkkeitä oli maksussa 300 150 kappaletta. Eläkkeitä maksettiin yli 1,2 miljardia euroa, missä oli edelliseen vuoteen verrattuna kasvua kuusi prosenttia. Uusia eläkehakemuksia ratkaistiin noin 12 500 kappaletta. Kaikkien eläkelajien osalta hakemusten käsittelyajat lyhenivät ja päätösten oikeusvarmuus parani. Kunnalliseen eläkejärjestelmään kuuluvien yhteisöjen palkkasumma oli tammi-kesäkuussa 5,8 miljardia euroa, mikä oli noin neljä prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammi-kesäkuussa. Kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöjen palveluksessa työskenteli noin 479 000 kunnallisen eläketurvan piiriin kuuluvaa henkilöä. Maksutuloa kertyi 1,7 miljardia euroa eli viisi prosenttia edellisvuoden vertailujaksoa enemmän. Sijoitusmarkkinoiden kehitys kääntyi vuoden alkupuoliskolla heikoksi kolmen myönteisen vuoden jälkeen. Korkotasojen nousu sekä touko-kesäkuussa toteutunut osakekurssien lasku painoivat myös Kuntien eläkevakuutuksen sijoitusten alkuvuoden tuoton 0,9 prosenttiin (6,3 % tammi-kesäkuussa 2005). Noteerattujen osakesijoitusten tuotto oli 2,4 % (9,9), korkosijoitusten -1,7 % (3,7), kiinteistösijoitusten 3,5 % (3,3) ja vaihtoehtoisten sijoitusten 6,0 % (3,9). Sijoitusten markkina-arvo kesäkuun lopussa oli 19,4 miljardia euroa (19, 1 miljardia euroa 31.12.2005). Osakesijoitusten osuus oli 48 %, korkosijoitusten 41 %, kiinteistöjen 7 % ja vaihtoehtoisten sijoitusten 4 %. Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Markku Kauppinen, puhelin 010 314 2201 varatoimitusjohtaja Timo Viherkenttä, puhelin 010 314 2202 talousjohtaja Tom Kåla, puhelin 010 314 2211. Tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat vuoden 2006 osalta tilintarkastamattomia.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit