Kuntien eläkevakuutuksen osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2007: Kuntien eläkevakuutuksen alkuvuoden tulos oli hyvä

Sijoitusten markkina-arvoinen tuotto oli tammi-kesäkuussa 5,4 %. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 23,6 miljardia euroa. Markkina-arvoinen tulos oli 1,6 miljardia euroa. Eläkkeensaajia oli kesäkuun lopussa 308 700 ja eläkkeitä maksettiin alkuvuonna 1,3 miljardia euroa. Maksutulo oli 1,8 miljardia euroa. Vakuutettuja kuntatyöntekijöitä oli kesäkuun lopussa 483 000. Kuntien eläkevakuutus on vakuutettujen määrällä ja maksutulolla mitattuna Suomen suurin eläkelaitos.

Kuntien eläkevakuutuksen ensimmäinen vuosipuolisko oli kokonaisuutena hyvä. Markkina-arvoinen tulos oli runsaat 1,6 miljardia euroa, mikä oli selvästi parempi kuin tammi-kesäkuussa 2006. Tuloksen paranemisen syynä olivat ennen kaikkea sijoitusten edellisvuotta paremmat tuotot.

- Sijoitusmarkkinoiden kehitys alkuvuonna oli tuottojen kannalta kaksijakoinen. Alkuvuonna yli puolet Kuntien eläkevakuutuksen sijoituksista oli noteeratuissa osakkeissa, jotka tuottivat useiden aiempien vuosien tapaan edelleen hyvin. Pääomasijoitusten osalta alkuvuosi oli myös hyvä. Sen sijaan korkosijoitukset kärsivät korkotason noususta, toteaa varatoimitusjohtaja Timo Viherkenttä.

Suurimmista omaisuuslajeista osakesijoitukset tuottivat 9,6 % ja korkosijoitukset -0,7 %. Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 23,6 miljardia euroa (19,4 miljardia euroa 30.6.2006) ja koko sijoitusvarallisuuden tuotto alkuvuonna oli 5,4 % (0,9 % tammi-kesäkuussa 2006). Osakesijoitusten osuus sijoituksista oli 53 %, korkosijoitusten 36 %, kiinteistöjen 8 %, pääomasijoitusten 3 % ja hedge-rahastosijoitusten osuus vajaa 1 %.

- Toisen vuosipuoliskon alussa sekä yrityslaina- että osakemarkkinoilla on ollut turbulenssia. Yleiset talousnäkymät ovat kuitenkin edelleen varsin kohtuulliset, joten nähtäväksi jää, onko kyseessä lyhytaikainen korjausliike vai pitempiaikaisen kehityssuunnan muutos, toteaa sijoitusjohtaja Ari Huotari.

Kunnallisen eläkejärjestelmän palkkasumma oli tammi-kesäkuussa 6,2 miljardia euroa, joka oli noin 5 % enemmän kuin viime vuoden tammi-kesäkuussa. Kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöjen palveluksessa työskenteli noin 483 000 kunnallisen eläketurvan piiriin kuuluvaa henkilöä. Maksutuloa kertyi 1,8 miljardia euroa, 6 % enemmän kuin tammi-kesäkuussa 2006.

Eläkehakemusten käsittelyajat lyhentyneet

Eläkkeitä maksettiin 1,3 miljardia euroa, missä oli tammi-kesäkuuhun 2006 verrattuna kasvua 6 %. Jakson lopussa eläkkeensaajia oli 308 700. Hakemuksia ratkaistiin lähes 26 000 kappaletta, joista uusia eläkehakemuksia oli noin 14 500. Hakemusten käsittelyajat lyhenivät edelleen. Kuntien eläkevakuutus palvelee asiakkaitaan eläkeasioissa nopeimmin koko työeläkealalla.

Lisätietoja antavat

varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto (eläkeratkaisutoiminta), puhelin 020 614 2204
varatoimitusjohtaja Timo Viherkenttä (sijoitukset ja talous), puhelin 020 614 2202
sijoitusjohtaja Ari Huotari, puhelin 020 614 2205
talousjohtaja Tom Kåla, puhelin 020 614 2211.

Tässä tiedotteessa esitetyt puolivuotisluvut ovat tilintarkastamattomia.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.