Kuntien eläkevakuutuksen sijoitustoiminta tuotti 14,3 %

Kuntien eläkevakuutuksen toimitusjohtajan Markku Kauppisen mukaan vuosi 2005 oli kunnallisen eläkejärjestelmän näkökulmasta onnistunut. Sijoitustoiminta tuotti hyvin, maksutulo kehittyi odotetusti, eläkemenot pysyivät hallinnassa ja eläkeuudistus lähti myönteisesti liikkeelle.

Kuntien eläkevakuutuksen käyvin arvoin laskettu tulos oli 3,2 miljardia euroa (1,9 miljardia vuonna 2004). Sijoitusten tuotto käyvin arvoin nousi 2,3 miljardiin euroon, kun se vuonna 2004 oli 1,1 miljardia euroa. Sijoitusten tuottoprosentti oli 14,3 (7,5 vuonna 2004). Koko rahastoinnin ajalta (1988–2005) laskettu pitkän aikavälin annualisoitu reaalituotto on 4,9 % ja ylittää siten selvästi tavoitteeksi asetetun neljän prosentin rajan. Osakesijoitusten osuus sijoituksista oli vuodenvaihteessa käyvillä arvoilla mitattuna 47 %, korkosijoitusten 42 %, kiinteistöjen 7 % ja vaihtoehtoisten sijoitusten - lähinnä pääomasijoitusrahastojen - osuus 4 %. Kotimaassa sijoituksista on noin viidennes. Parhaiten tuottivat osakesijoitukset, joiden markkina-arvoinen tuotto oli 26,1 %, ja pääomarahastosijoitukset, jotka tuottivat 28,5 %. Sijoitusomaisuuden käypä arvo kasvoi vuoden aikana 22 % ja oli vuodenvaihteessa 19,1 miljardia euroa. Vuoden 2005 lopussa Kuntien eläkevakuutuksella oli 941 jäsenyhteisöä: kaupunkeja, kuntia, kuntayhtymiä sekä kunnallisia yhdistyksiä ja osakeyhtiöitä. Jäsenyhteisöjen palveluksessa työskenteli noin 479 000 kunnallisen eläketurvan piiriin kuuluvaa henkilöä. Jäsenyhteisöjen yhteenlaskettu KuEL-palkkasumma oli 11,4 miljardia euroa. Maksutulot olivat 3,3 miljardia euroa, 7 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuntien eläkevakuutus maksoi vuonna 2005 eläkkeitä 2,3 miljardia euroa, mikä on 5 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden lopussa eläkettä sai 295 444 henkilöä. Vuoden aikana kunta-alalta siirtyi eläkkeelle 11 802 henkilöä, mikä on enemmän kuin koskaan. Kasvua edellisestä vuodesta on noin 7 %. Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Markku Kauppinen varatoimitusjohtaja Timo Viherkenttä talousjohtaja Tom Kåla soittopyyntöjä em. henkilöille voi jättää puhelinnumeroon 040 7727 835 Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat ennakkotietoja. Hallituksen toimintakertomus ja siihen liittyvät kalvot ovat saatavissa kotisivultamme www.keva.fi tähän uutiseen linkitettyinä. Painettu vuosikertomus ilmestyy viikolla 15. Osavuositiedotteen kuluvan vuoden alkupuoliskosta Kuntien eläkevakuutus julkistaa elokuussa 2006.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit