Kuntien eläkevakuutuksen vuosi 2004: Sijoitusten markkinatuotto 7,5 %

Kunta-alan henkilöstön työeläketurvasta ja sen rahoituksesta huolehtivan Kuntien eläkevakuutuksen sijoitusten markkinatuotto oli viime vuonna 7,5 %. Koko rahastoinnin ajalta laskettu pitkän aikavälin reaalituotto nousi yli tavoitteeksi asetetun neljän prosentin rajan ja oli 4,1 %. Sijoitusten määrä markkina-arvoin laskettuna oli vuodenvaihteessa 15,7 miljardia euroa.

Vuoden 2004 lopussa Kuntien eläkevakuutuksella oli 931 jäsenyhteisöä: kaupunkeja, kuntia, kuntayhtymiä sekä niiden omistamia yhdistyksiä ja osakeyhtiöitä. Jäsenyhteisöjen palveluksessa työskenteli noin 475 000 kunnallisen eläketurvan piiriin kuuluvaa henkilöä. Jäsenyhteisöjen yhteenlaskettu KuEL-palkkasumma oli 10,8 miljardia euroa, runsaat 5 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Jäsenyhteisöiltä saatu maksutulo oli lähes 3 miljardia euroa. Kuntien eläkevakuutus maksoi vuonna 2004 eläkkeitä 2,2 miljardia euroa, mikä on 6 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden lopussa eläkettä sai noin 286 400 henkilöä. Uusia eläkehakemuksia saapui 22 086. Näistä noin 6 000 koski vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä ja yli 10 300 työkyvyttömyyseläkettä. Uusien eläkehakemuksien määrä väheni edellisestä vuodesta noin 28 %, mikä johtuu suurelta osin viimeisen laitoksen periaatteen voimaantulosta vuoden 2004 alussa. Työeläkekuntoutuksesta tuli vuoden 2004 alussa lakisääteinen etuus, mistä syystä kuntoutusasiakkaiden määrä lisääntyi edellisestä vuodesta yli 60 %. Osakesijoitusten osuus sijoituksista oli vuodenvaihteessa markkina-arvoilla mitattuna 46 %, korkosijoitusten 43 %, kiinteistöjen 8 % ja vaihtoehtoisten sijoitusten - lähinnä pääomasijoitusrahastojen - osuus 3 %. Osakesijoitusten tuotto oli 9,2 %, korkosijoitusten 6,4 % (joukkovelkakirjojen 7,3 %), kiinteistösijoitusten 6,3 % ja vaihtoehtoisten sijoitusten tuotto 5,4 %. Sijoitussalkun markkina-arvo nousi vuoden 2004 aikana 13,8 miljardista eurosta 15,7 miljardiin euroon. Vajaat neljä viidesosaa sijoituksista oli vuodenvaihteessa Suomen ulkopuolella. Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat ennakkotietoja. Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Simo Lämsä, puhelin 010 314 2201, ja talousjohtaja Tom Kåla, puhelin 010 314 2211. Hallituksen toimintakertomus ja siihen liittyvät kalvot ovat saatavissa kotisivultamme www.keva.fi tähän uutiseen linkitettynä.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit