Kuntien eläkevakuutus ei luovu kotimaisista sijoituskohteista

Julkaistavissa 15.2.2006 klo 16.20 Kuntien eläkevakuutuksen toimitusjohtaja Markku Kauppisen puhereferaatti Kunta-alan talous- ja rahoitusfoorumissa Helsingissä 15.2.2006

Kuntien eläkevakuutus kasvatti viime vuoden 14,3 %:n sijoitustuotollaan eläkevastuurahastoaan noin 2,4 miljardilla eurolla. Hyvästä tuloksesta huolimatta sijoitustoimintaamme on viime viikkoina arvosteltu. Syynä on ollut se, että kotimaisten sijoitusten osuus on meillä alhaisempi kuin monilla muilla suomalaisilla sijoittajilla. Minkä tahansa maan sijoitusmarkkinat ovat suurille sijoittajille riskienhallinnan näkökulmasta yksistään liian riskialttiit ja kapeat. Tästä seuraa perusteltu tarve hajauttaa sijoitukset myös maantieteellisesti. Viime vuodenvaihteessa Kuntien eläkevakuutuksen sijoituksista 19 %, 3,6 miljardia euroa, oli Suomessa. Eräiden oppien mukaan se on Suomen kokoiseen maahan kohdistuvana liian paljon. Kuntien eläkevakuutuksen perustehtävä on turvata kuntaväen eläkkeet nyt ja pitkälle tulevaisuuteen. Sijoitustuottojenkin tarkoituksena on kiertyä lopulta kuntatyöntekijöiden eläketuloiksi silloin, kun eläkkeensaajien määrä on nykyistä suurempi ja maksajien määrä suhteellisesti alhaisempi. Tämä vaatii tehokasta sijoitustoimintaa. Pitäisikö meidän tämän perustehtävän lisäksi hyväksyä sijoitustoiminnallemme myös toinen, Suomeen sijoittamiseen liittyvä näkökulma? Miksi ei, kunhan se on sopusoinnussa päätehtävän kanssa ja tukee sen toteutumista. Tästä syystä Kuntien eläkevakuutuksella onkin Suomessa sijoituksia enemmän kuin missään muussa yksittäisessä maassa. Suomalaisilla pörssiyhtiöillä ei yleisesti ottaen ole puutetta pääomista, joten Kuntien eläkevakuutus tuskin voi suuresti vahvistaa pörssiyhtiöiden intressiä investoida Suomeen ja näin vahvistaa kotimaista työllisyyttä. Olemme kuitenkin viime aikoina kiinnittäneet huomiota pääomarahastoihin, jotka sijoittavat kotimaisiin listaamattomiin yhtiöihin. Tätä kautta olemme mukana noin 130 suomalaisen pienen ja keskisuuren yrityksen rahoittamisessa. Lisäksi olemme ryhtyneet sijoittamaan pääkaupunkiseudun ulkopuolelta kohteita etsiviin kiinteistörahastoihin. Kuntien eläkevakuutuksen tavoitteena on jatkossakin olla aktiivinen sijoittaja kotimaan markkinoilla. Suomessa ei toistaiseksi ole tehty merkittäviä infrastruktuurirakentamiseen liittyviä sijoituksia. Muualla tällaiset sijoituskohteet ovat eläkesijoittajien keskuudessa lisääntyneet. Varsinkin alhaisen korkotason aikoina infrastruktuurisijoitukset voivat tarjota sijoittajille tasaista kassavirtaa ja samalla inflaatiosuojaa. Kuntien eläkevakuutuksen kaltaisen sijoittajan kannalta kotimaisen infrasijoitusmarkkinan kehittyminen olisi toivottavaa. Lisätietoja antaa tarvittaessa toimitusjohtaja Markku Kauppinen, puhelin 0400 550 246.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit