Kutsu: Tutkimus työhön paluusta pitkän sairasloman jälkeen julkistetaan 4.12.

Pitkältä sairauslomalta työhön palaava työntekijä kokee jäävänsä usein yksin, eikä hän koe saavansa esimieheltään riittävästi tukea. Esimiehillä ei puolestaan aina ole tietoa ja keinoja ratkaisuista, joiden avulla osatyökykyinen pystyisi jatkamaan työskentelyä omassa tai uudessa työssä. Sekä työntekijä että esimies kaipaisivat enemmän tukea työnantajalta.

Millaisin keinoin työntekijää voidaan tukea hänen työhön paluussaan? Miten työntekijöiden ja työnantajien näkemykset työhön paluun ratkaisevista tekijöistä kohtaavat? Miten ammatillinen kuntoutus pystyy tukemaan työhön palaamista?

Tervetuloa kuulemaan vastauksia näihin kysymyksiin seminaariin, jossa julkaistaan Kevan tutkimus ”Onnistuneesti takaisin töihin ammatillisella kuntoutuksella”. Seminaari pidetään tiistaina 4. joulukuuta klo 9–11 Kevassa osoitteessa Unioninkatu 43, Helsinki.

Seminaarissa on tutkimustulosten esittelyn lisäksi paneeli, jossa on mukana kuntoutuksen läpikäynyt henkilö, työsuojelupäällikkö ja kuntoutussuunnittelija. Luennoitsijoita ja paneeliin osallistuvia voi haastatella tilaisuuden jälkeen.

Käytännön järjestelyjen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään maanantaina 3.12. viestintäpäällikkö Elina Rantaselle, puh. 020 614 2689 tai 040 537 9640 tai elina.rantanen@keva.fi. Häneltä saa tutkimuksen ja sitä koskevan tiedotteen ennakkoon.

Työeläkelaitosten tukema ammatillinen kuntoutus on yksi keino tukea työntekijöitä työhön paluussa. Se on tarkoitettu työntekijöille, joiden on vaikea selviytyä työssään ja joiden työkyky on uhattuna sairauden vuoksi. Ammatillisen kuntoutuksen, kuten työkokeilun tai uudelleenkoulutuksen, avulla työntekijä voi jatkaa töissä työkyvylleen paremmin sopivissa tehtävissä. Kevan ammatillisen kuntoutukseen on hakenut tänä vuonna 10–15 % enemmän kunnan, valtion ja kirkon työntekijöitä kuin aiempina vuosina.

Ohjelma

Aika: tiistai 4.12.2012

Paikka: Keva, Unioninkatu 43, Helsinki

8.30 Aamukahvi

9.00

Tilaisuuden avaus
tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pauli Forma, Keva

9.20

”Onnistuneesti takaisin töihin ammatillisella kuntoutuksella?”
Tutkimustulosten esittelyä
tutkimus- ja kehittämisasiantuntija Pirjo Saari, Keva

Paneeli:
ammatillisen kuntoutuksen läpikäynyt kirjastovirkailija Arja Rantanen
työsuojelupäällikkö Ulla Roininen, Porin kaupunki
kuntoutussuunnittelija Sari Harju, Helsingin kaupungin työterveyskeskus

10.20

Kommenttipuheenvuorot

neuvotteleva virkamies Päivi Lanttola, valtiovarainministeriö

neuvottelupäällikkö Oili Marttila, Kirkon työmarkkinalaitos

10.50

Yhteenveto ja loppusanat
johtajaylilääkäri Tapio Ropponen, Keva

11.00 Lounas

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii kuntoutuspäällikkö Ulla Palmroos Kevasta.

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Sijoitusomaisuutemme on noin 33,3 miljardia euroa (30.9.2012). Palveluksessamme on noin 520 henkilöä.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.